Sorozatszerkesztő: Fazekas Károly – emeritus kutató, ny. tudományos főmunkatárs, igazgató 2004-2012, főigazgató 2012-2019, KRTK

Szerkesztőbizottság:

Busch Irén – főosztályvezető Belügyminisztérium, Közfoglalkoztatási Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztály
Köllő János – tudományos tanácsadó, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Koltay Jenő – tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Lakatos Judit – szakmai főtanácsadó, Központi Statisztikai Hivatal
Szabó-Morvai Ágnes – vezető elemző, HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

A magyar és angol nyelven azonos szerkezetben megjelenő kötetek bevezető fejezete áttekintést ad a magyarországi munkapiaci folyamatokról. A Közelkép című fejezet részletes elemzést közöl egy-egy fontos terület empirikus kutatásainak eredményeiről. Külön fejezetben mutatjuk be a munkapiac jogszabályi, intézményi környezetében bekövetkezett változásokat. A Statisztikai adatok című rész részletes információt ad a rendszerváltozás óta eltelt időszak alapvető munkapiaci folyamatairól. A kötetet záró bibliográfia a magyar és közép-kelet-európai munkapiac jellemzőivel foglalkozó fontos szakirodalomra terjed ki.

2020

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2020 Fazekas Károly - Kónya István - Krekó Judit

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben, a  kutatóintézetekben dolgozók, a sajtó munkatársai jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Az idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép a koronavírus járvány és a munkapiac összefüggéseit járja körül. A pandémia által okozott rövid távú munkapiaci folyamatok mellett a kötet egyes fejezeteiben a járvány hosszabb távú és közvetett hatásaival is foglalkozunk.

Tartalom

A könyv letölthető
egy file-ként pdf-ben
vagy fejezetenként:

TARTALOM

Előszó

Magyarországi munkapiac, 2020 (Bakó Tamás & Lakatos Judit)

Közelkép. A koronavírus-válság hatásai
Bevezető (Kónya István & Krekó Judit)
1. Munkaerőpiaci helyzet a járvány kitörése előtt (Köllő János, Oblath Gábor & Scharle Ágota)
2. Munkapiac, munkanélküliség a válság idején
2.1. Foglalkoztatás a járvány idején (Köllő János)
K2.1. A járvány és a Munkaerő-felmérés (Köllő János)
K2.2. Változás a foglalkoztatás mérésében 2021-ben (Köllő János)
2.2. Munkaerőpiaci áramlások a Covid-válság idején (Kónya István)
2.3. Mekkorára nőhetett a munkanélküliség – becslés internetes keresések alapján(Kónya István & Köllő János)
2.4. Állásvesztés, munkahely- és foglalkozásváltás a járulékbevallások adatai alapján (Kónya István & Krekó Judit)
2.5. Munkaerőpiaci alkalmazkodás a koronavírus-járvány idején – egy reprezentatív felmérés eredményei (Koltai Júlia, Prinz Dániel & Röst Gergely)
2.6. Regisztrált munkanélküliség a járvány alatt (Boza István & Krekó Judit)
2.7. Átlagos bérek kivételes időkben – a magyarországi keresetek alakulása a koronavírus-járvány első másfél évében (Gáspár Attila & Reizer Balázs)
K2.3. A magyar munkavállalók foglalkoztatása Ausztriában a koronavírus járvány előtt és alatt (Reizer Balázs)
3. A válság hatása a különböző társadalmi csoportokra
3.1. A lezárások hatása az anyákra (Szabó-Morvai Ágnes & Vonnák Dzsamila)
3.2. A koronavírus-járvány elleni óvintézkedések betartása és hatása az 50 év feletti európai lakosság körében (Bíró Anikó, Branyiczki Réka & Elek Péter)
3.3. A koronavírus-járvány és a magyar nyugdíjrendszer (Simonovits András)
3.4. Fiatalok a munkaerőpiacon és a munkaügyi rendszerben a járvány idején (Csillag Márton & Munkácsy Balázs)
4. Változó munkavégzés, távmunka
4.1. Kik dolgoznak otthonról végezhető állásokban? (Czaller László, Elekes Zoltán & Lengyel Balázs)
4.2. Mely iparágakban és régiókban van lehetőség hosszú távon is távmunkára? (Pető Rita & Koren Miklós)
4.3. Távmunka és munkahelyek: ingatlanpiaci hatások (Horváth Áron)
4.4. Közösségi munkahelyek Budapesten és a válság hatása (Kálmán Judit)
5. Munkaerőpiaci intézkedések
5.1. Nemzetközi és hazai intézkedések (Varga Júlia)
5.2. Munkahelymegtartó bértámogatások Magyarországon a járvány idején (Krekó Judit & Varga Júlia)
5.3. Mi történik az álláskeresőkkel, miután nyilvántartásba vették őket? (Boza István & Krekó Judit)
5.4. Közfoglalkoztatás a válság alatt (Bazsalya Balázs & Molnár György)
5.5. Mit kezdtek az állami foglalkoztatási szolgálatok a covid-válsággal? (Csillag Márton)
6. Oktatás, egészségügy, járványmagatartás
6.1. Részvétel az oktatásban, lemorzsolódás és évismétlés a covid járvány első évében (Hermann Zoltán)
6.2. Tanulási veszteség a covid következtében – szimulációs eredmények (Varga Júlia)
6.3. Távoktatás a koronavírus járvány idején (Hermann Zoltán, Horn Dániel, Varga Júlia & Varga Kinga)
6.4. A koronavírus-járvány hatása a halálozásra és az egészségügyi ellátórendszerre (Elek Péter, Mayer Balázs & Váradi Balázs)
6.5. Kockázati preferencia és a covid-19 (Horn Dániel, Khayouti Sára & Kiss Hubert János)

A munkapiaci szakpolitika eszközei (2020. június – 2021. május)(Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
A koronavírus-járvány munkaerőpiaci kezelése európában a járvány első hulláma után (Makó Ágnes & Nábelek Fruzsina)
A koronavírus-járvány hatásai a vállalatok működésére, létszámgazdálkodására. Percepciók, várakozások és a válságkezelés folyamata (Bacsák Dániel, Hajdu Miklós & Horváth Ágoston)

Statisztika
Munkaerőpiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2020 Editors: Károly Fazekas, Péter Elek, Tamás Hajdu

The Hungarian Labour Market Yearbook series was launched in 2000 by the Institute of Economics, in order to report on the processes and latest trends of the Hungarian labour market and employment policy, and provide an in-depth analysis of a particular subject each year.
In compiling the content of each yearbook, the intention of the editorial board is to deliver relevant and useful information on the labour market trends and the legislative and institutional background of employment policy in Hungary, and on the latest findings of Hungarian and international research studies.

 

The book can be downloaded in one file or by chapters:

 

Tartalom

Contents
Foreword
The Hungarian labour market in 2019–2020 (Tamás Bakó & Judit Lakatos)
Labour market policies
1 Labour market policy tools (June 2019 – May 2020) (Miklós Hajdu, Ágnes Makó, Fruzsina Nábelek & Zsanna Nyírő)
2 Labour market measures in Europe in reponse to the coronavirus pandemic (Ágnes Makó & Fruzsina Nábelek)
3 Corporate perceptions and expectations of the impacts of the Covid-19 pandemic and the crisis management steps taken (Dániel Bacsák & Ágoston Horváth)
In Focus: Labour market and health
Introduction (Péter Elek & Tamás Hajdu)
1 Health and labour force status in Hungary and Europe (Anikó Bíró, Réka Branyiczki & Zsófia Kollányi)
2 Income, labor market and regional inequalities

2.1 Inequality of mortality and morbidity by income (Anikó Bíró, Péter Elek, Tamás Hajdu, Gábor Kertesi & Dániel Prinz)
K2.1 Disparities in the occurrence and care of myocardial infarction in the light of labour market correlations (Annamária Uzzoli)
2.2 The correlations of labour market status, the prevalence of certain chronic diseases and healthcare expenditure (Petra Fadgyas-Freyler & Tibor Fadgyas)
2.3 The distribution of informal payments, of the use of private health care and of unmet healthcare needs along the axis of socioeconomic status (Petra Baji)
3 Employee health

3.1 Labor income, health status, and healthcare spending (Anikó Bíró & Dániel Prinz)
3.2 Firm characteristics and health (Márta Bisztray, Anikó Bíró & Dániel Prinz)
3.3 Accidents at work (János Köllő & Zsuzsanna Sinka-Grósz)
K3.1 Accident risk and wages – theoretical considerations (János Köllő)
K3.2 The effect of the smoking ban on the newborns of women working in the hospitality sector (Tamás Hajdu & Gábor Hajdu)
3.4 The incentive effects of sickness absence compensation (Márton Csillag, Kinga Marczell & Lili Márk)
K3.3 The effect of the development of outpatient health care services on workers – the example of a social infrastructure development project (Márton Csillag & Péter Elek)
K3.4 Health of Central and Eastern European migrants (Anikó Bíró)
4 The healthcare system as employer

4.1 The health of healthcare workers (Júlia Varga)
4.2 The out-migration of physicians between 2009–2017 (Júlia Varga)
5 Unemployment and health

5.1 The impact of the economic crisis and job loss on health(Péter Elek, Judit Krekó & Balázs Munkácsy)
K5.1 Health care use following public works participation (Márton Csillag & Balázs Reizer)
5.2 The long run health consequences of the economic transition (Anikó Bíró & Réka Branyiczki)
6 Ageing and the labour market

6.1 Old-age retirement and health (Anikó Bíró & Péter Elek)
6.2 The labour market context of the increasing demand for palliative care (Károly Fazekas & Melinda Tir)
7 Reduced capacity to work, disability, rehabilitation

7.1 Employment of the disabled population and demand-side policy measures (Judit Krekó & Ágota Scharle)
K7.1 The disability employment quota and the rehabilitation contribution (Judit Krekó & Ágota Scharle)
7.2 Changes in disability benefits and their impacts (Judit Krekó & Ágota Scharle)
K7.2 Assessing work capacity and measuring the size of the disabled population (Boldmaa Bat-Erdene, Judit Krekó & Ágota Scharle)
8 Health shocks in childhood and youth and educational attainment

8.1 The effect of hospitalisation on the school performance of children (Zoltán Hermann & Dániel Horn)
K8.1 An overview of the literature on the subsequent impacts of childhood shocks (Ágnes Szabó-Morvai)
8.2 Teenage motherhood and the labour market (Anna Adamecz-Völgyi)
9 The first wave of the coronavirus pandemic

9.1 Policy responses to the coronavirus pandemic in Hungary during the first half of 2020 (Balázs Váradi)
9.2 Employment during the first wave of Covid-19 (János Köllő)
Appendix. Admin3 – Panel of linked administrative data (Anna Sebők)
Statistical data
Index of tables and figures

2019

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2019 Fazekas Károly - Elek Péter - Hajdu Tamás

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben, a  kutatóintézetekben dolgozók, a sajtó munkatársai jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Az idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép az egészségi állapot és a munkaerőpiac kapcsolatát tárgyalja. Az egyes fejezetek megírásánál ahol lehetett, igyekeztünk kitérni a koronavírus-járvány 2020. tavaszi hullámával kapcsolatos fejleményekre.

Tartalom

Tartalom Előszó Magyarországi munkapiac, 2019–2020 (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Bevezető
A foglalkoztatottság alakulása
Munkaerőpiaci kereslet és -tartalék
Kereset, munkajövedelem, munkaerőköltség
Kormányzati és vállalati munkapiaci szakpolitika koronavírus-járvány idején
1. A munkapiaci szakpolitika eszközei (2019. június–2020. május) (Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
2. A koronavírus-járvány következtében bevezetett munkaerőpiaci intézkedések Európában (Makó Ágnes & Nábelek Fruzsina)
3. A koronavírus-járvány hatásaival kapcsolatos vállalati percepciók, várakozások és a vállalkozások válságkezeléssel kapcsolatos lépései (Bacsák Dániel & Horváth Ágoston)
Közelkép: Munkapiac és egészség Bevezető (Elek Péter & Hajdu Tamás)
1. Egészségi állapot és munkapiaci státus összefüggései Magyarországon és Európában (Bíró Anikó, Branyiczki Réka & Kollányi Zsófia)
2. Jövedelmi, munkapiaci és területi egyenlőtlenségek 2.1. A mortalitás és morbiditás jövedelmi egyenlőtlenségei (Bíró Anikó, Elek Péter, Hajdu Tamás, Kertesi Gábor & Prinz Dániel)
K2.1. A szívinfarktus előfordulásának és ellátásának egyenlőtlenségei a munkaerőpiaci összefüggések tükrében (Uzzoli Annamária)
2.2. A munkaerőpiaci státus, egyes krónikus betegségek előfordulása és az egészségügyi kiadások összefüggései (Fadgyas-Freyler Petra & Fadgyas Tibor)
2.3. A hálapénz, a magánegészségügy igénybevétele és a kielégítetlen egészségügyi szükségletek szocioökonómiai státus szerinti eloszlása (Baji Petra)
3. A foglalkoztatottak egészsége 3.1. Munkajövedelem, egészségi állapot és egészségügyi kiadások (Bíró Anikó & Prinz Dániel)
3.2. Vállalatjellemzők és egészség (Bisztray Márta, Bíró Anikó & Prinz Dániel)
3.3. Munkahelyi balesetek (Köllő János & Sinka-Grósz Zsuzsanna)
K3.1. Baleseti kockázat és bérek – elméleti megfontolások (Köllő János)
K3.2. A dohányzási tilalom hatása a vendéglátóhelyeken dolgozó nők újszülöttjeinek egészségére (Hajdu Tamás & Hajdu Gábor)
3.4. A táppénz ösztönzési hatásai (Csillag Márton, Marczell Kinga & Márk Lili)
K3.3. Egészségügyi fejlesztések hatása a munkavállalókra – egy fejlesztési program példája (Csillag Márton & Elek Péter)
K3.4. Az elvándorlók egészsége (Bíró Anikó)
4. Az egészségügy mint munkáltató 4.1. Az egészségügyi dolgozók egészsége (Varga Júlia)
4.2. Az orvosok elvándorlása 2009–2017 között (Varga Júlia)
5. Munkanélküliség és egészség 5.1. A gazdasági válság és az állásvesztés hatása az egészségi állapotra (Elek Péter, Krekó Judit & Munkácsy Balázs)
K5.1. Az egészségügyi ellátórendszer igénybevétele a közmunkába lépés után (Csillag Márton & Reizer Balázs)
5.2. A gazdasági átmenet hosszú távú egészségi következményei (Bíró Anikó & Branyiczki Réka)
6. Az idősödés munkapiaci összefüggései 6.1. Öregségi nyugdíjba vonulás és az egészségi állapot (Bíró Anikó & Elek Péter)
6.2. A palliatív ellátás iránti növekvő kereslet munkapiaci összefüggései
(Fazekas Károly & Tir Melinda)
7. Megváltozott munkaképesség, rokkantság, rehabilitáció 7.1. A megváltozott munkaképességű népesség foglalkoztatása és a kereslet oldali szakpolitikai eszközök (Krekó Judit & Scharle Ágota)
K7.1. A kötelező foglalkoztatási kvóta és a rehabilitációs hozzájárulás (Krekó Judit & Scharle Ágota)
7.2. A megváltozott munkaképesség esetén igényelhető pénzbeli ellátások változásai és azok hatásai (Krekó Judit & Scharle Ágota)
K7.2. A munkavégző képesség mérése és a megváltozott munkaképességű népesség számbavétele (Boldmaa Bat-Erdene, Krekó Judit & Scharle Ágota)
8. Gyermekkori, fiatalkori egészségsokkok és iskolázottság 8.1. A gyermekek kórházban töltött idejének hatása az iskolai eredményességre (Hermann Zoltán & Horn Dániel)
K8.1. Szakirodalmi áttekintés a gyermekkori sokkok későbbi hatásairól (Szabó-Morvai Ágnes)
8.2. A tinédzserkori anyaság és a munkapiac (Adamecz-Völgyi Anna)
9. A koronavírus-járvány első hulláma 9.1. Magyarországi közpolitikai reakciók a koronavírus-járványra 2020 első félévében (Váradi Balázs)
9.2. Foglalkoztatás a koronavírus-járvány első hullámának idején (Köllő János)
Függelék: Admin3 – A KRTK Kapcsolt Államigazgatási Paneladatbázisa (Sebők Anna)
Statisztikai adatok A fontosabb adatok forrásai Munkaerőpiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva) Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2019 Editors: Károly Fazekas, Márton Csillag, Zoltán Hermann, Ágota Scharle

The Hungarian Labour Market Yearbook presents characteristics of the Hungarian labour market and employment policy, and provides an in-depth analysis of a topical issue each year. It is an important focus for the analyses and data published in the yearbook series to serve as a good source of knowledge on the various topics of labour economics and human resources management. The yearbook series presents the main characteristics and trends of the Hungarian labour market in an international comparison based on the available statistical information, conceptual research and empirical analyses in a clearly structured and easily accessible format. Continuing our previous editorial practice, we selected an area that we considered especially important from the perspective of understanding Hungarian labour market trends and the effectiveness of evidence-based employment policy. This year’s ‘In Focus’ revolves around education the labour market situation of youth.

The book can be downloaded in one file or by chapters:

Tartalom

Contents

Foreword

The Hungarian labour market in 2018 (Tamás Bakó & Judit Lakatos)

In Focus: Young people in education and in the labour market

Introduction (Márton Csillag, Zoltán Hermann & Ágota Scharle)

1 Young people in the labour market and in education – changes between 2002 and 2018 (Márton Csillag, Ágota Scharle, Tamás Molnár & Endre Tóth)

2 School education

2.1 The impact of reading and mathematics test results on future earnings and employment (Zoltán Hermann, Dániel Horn, János Köllő, Anna Sebők, András Semjén & Júlia Varga)

2.2 The impact of school tracks on student performance in upper-secondary education (Zoltán Hermann)

2.3 Application to and admission into upper-secondary education (Zoltán Hermann & Júlia Varga)

2.4 The effect of the 2013 vocational education reform on student achievement (Zoltán Hermann, Dániel Horn & Dániel Tordai)

2.5 The impact of decreasing compulsory school-leaving age on dropping out of school (Zoltán Hermann)

K2.5 What do 17-year-olds who don’t go to school do? (János Köllő & Anna Sebők)

3 Gaining work experience

3.1 Student work (Bori Greskovics & Ágota Scharle)

3.2 The short-term labour market effects of apprenticeship training in vocational schools (Dániel Horn)

3.3 Casual and other forms of work (Bori Greskovics & Ágota Scharle)

4 Early unemployment and later labour market outcomes

4.1 Does the economic recession have permanent effects? (Márton Csillag)

K4.1 What are the consequences of young people entering the labour market during an economic crisis? International outlook (Endre Tóth)

4.2 Unemployment among labour market entrants (Márton Csillag)

5 The impact of employment policies

5.1 Job search behaviour of young people not in education, training or employment (Tamás Molnár)

K5.1 Job search channels (Tamás Molnár)

5.2 Active labour market instruments targeting young people and the Youth Guarantee Programme (Judit Krekó, Tamás Molnár & Ágota Scharle)

5.3 The effect of the job protection action plan (András Svraka)

5.4 The role of the minimum wage in the evolution of young people’s earnings (Márton Csillag)

5.5 Youth in public employment, with particular emphasis on early secondary school leavers (György Molnár)

6 The situation of Roma youth

6.1 Schooling and employment of Roma youth: changes between 2011 and 2016 (Ágota Scharle)

6.2 Neighbourhood-related differences in the share of youth not in education, employment or training before and after lowering the school-leaving age (János Köllő & Anna Sebők)

7 Adult education and training and over-qualification

7.1 Workplace and non-formal education and training of youth (Júlia Varga)

7.2 The growing importance of non-cognitive skills in job search and at work (Károly Fazekas)

7.3 The labour market situation of young graduates, overqualification and the value of higher education degrees (Júlia Varga)

8 Geographic and occupational mobility

8.1 Occupational mobility among youth with different educational attainment levels (Júlia Varga)

8.2 Outward migration of youth – Young people working abroad (Ágnes Hárs & Dávid Simon)

Labour market policy tools (June 2018 – May 2019) (Miklós Hajdu, Ágnes Makó, Fruzsina Nábelek & Zsanna Nyírő)

Statistical data

Index of tables and figures

Pocketbook

2018

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2018 Fazekas Károly - Csillag Márton - Hermann Zoltán -Scharle Ágota

A KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munka-piaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép a fiatalok iskolázottsági és munkaerőpiaci jellemzőit tárgyalja.

Tartalom

A könyv letölthető egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:

Címnegyed és tartalomElőszóA magyarországi munkapiac 2018-ban (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép: Fiatalok az iskolában és a munkaerőpiaconBevezető (Csillag Márton, Hermann Zoltán & Scharle Ágota)
1. Fiatalok a munkapiacon és az iskolában – Változások 2002 és 2018 között (Csillag Márton, Scharle Ágota, Molnár Tamás & Tóth Endre)
2. Iskolai képzés
2.1. Szövegértési és matematikai kompetencia hatása a keresetre és foglalkoztatási esélyekre (Hermann Zoltán, Horn Dániel, Köllő János, Sebők Anna, Semjén András & Varga Júlia)
2.2. A középfokú iskolatípus hatása a tanulói teljesítményekre (Hermann Zoltán)
2.3. Jelentkezés és felvétel a középfokú oktatásba (Hermann Zoltán & Varga Júlia)
2.4. A 2013. évi szakképzési reform hatása a tanulók kompetenciáira (Hermann Zoltán, Horn Dániel & Tordai Dániel)
2.5. A tankötelezettségi korhatár csökkentésének hatása a lemorzsolódásra (Hermann Zoltán)
K2.5. Mivel foglalkoznak azok a 17 évesek, akik nem járnak iskolába? (Köllő János & Sebők Anna)
3. A gyakorlatszerzés csatornái
3.1. Diákmunka (Greskovics Bori & Scharle Ágota)
3.2. A szakiskolai tanoncképzés rövid távú munkaerőpiaci hatásai (Horn Dániel)
3.3. Alkalmi és más munkaformák (Greskovics Bori & Scharle Ágota)
4. Korai munkanélküliség és későbbi munkapiaci kimenetek
4.1. Vannak-e a gazdasági válságnak maradandó nyomai? (Csillag Márton)
K4.1. Mi a következménye annak, ha gazdasági válság idején lépnek ki a fiatalok a munkaerőpiacra? Nemzetközi kitekintés (Tóth Endre)
4.2. Munkanélküliség a pályakezdők körében (Csillag Márton)
5. A foglalkoztatáspolitika hatása
5.1. A nem tanuló, nem dolgozó fiatalok álláskeresési magatartása (Molnár Tamás)
K5.1. Álláskeresési csatornák (Molnár Tamás)
5.2. Fiataloknak nyújtott aktív munkaerőpiaci eszközök és az Ifjúsági Garancia Program (Krekó Judit, Molnár Tamás & Scharle Ágota)
5.3. A munkahelyvédelmi akcióterv hatása (Svraka András)
5.4. A minimálbér szerepe a fiatalok keresetének alakulásában (Csillag Márton)
5.5. Fiatalok a közfoglalkoztatásban, különös tekintettel a középiskolai lemorzsolódókra (Molnár György)
6. A roma fiatalok helyzete
6.1. Roma fiatalok az iskolában és a munkapiacon – Változások 2011 és 2016 között (Scharle Ágota)
6.2. Lakóhely szerinti különbségek a nem tanuló és nem dolgozó tizenévesek arányában a tankötelezettségi kor leszállítása előtt és után (Köllő János & Sebők Anna)
7. Felnőttképzés és túlképzettség
7.1. Fiatalok munkahelyi és iskolarendszeren kívüli képzése (Varga Júlia)
7.2. A nem kognitív készségek növekvő szerepe az álláskeresésben és a munkavégzésben (Fazekas Károly)
7.3. A fiatal diplomások munkaerőpiaci helyzete, túlképzettség, a diplomák értéke (Varga Júlia)
8. Földrajzi és foglalkozások közötti mobilitás
8.1. A foglalkozások közötti mobilitás a különböző végzettségű fiatalok körében (Varga Júlia)
8.2. Ifjúsági elvándorlás – Fiatalok külföldi munkavállalása (Hárs Ágnes & Simon Dávid)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2018. június – 2019. május) (Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
Statisztikai adatokMunkaerőpiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Munkaerőpiaci zsebtükör 2018 – külön füzetben

 

2018 THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2018 Editors: Károly Fazekas, Ágnes Szabó-Morvai

The Hungarian Labour Market Yearbook series was launched in the year 2000 by the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences with the support of the National Employment Foundation. The yearbook presents the actual characteristics of the Hungarian labour market and employment policy, and provides an in-depth analysis of a topical issue each year. The editorial board has striven to deliver relevant and useful information on trends in the Hungarian labour market, the legislative and institutional background of the employment policy, and up-to-date findings from Hungarian and international research studies to civil servants, staff of the public employment service, municipalities, NGOs, public administration offices, education and research institutions, the press and electronic media. An important aspect is that the various analyses and the data published in the yearbook series should provide a good source of knowledge for higher education on the different topics of labour economics and human resources management. The yearbook series presents the main characteristics and internal trends of the Hungarian labour market. Continuing our previous editorial practice, we selected an area that we considered especially important from the perspective of understanding Hungarian labour market trends and  the effectiveness of evidence-based employment policy. Based on the decision of the editorial board the topic of ‘In Focus’ this year discusses the labour market situation of women.

The book can be downloaded in one file or by chapters:

Tartalom

ContentsForewordThe Hungarian labour market in 2017 (Tamás Bakó & Judit Lakatos)In Focus: Women in the labour marketIntroduction (Ágnes Szabó-Morvai)1 Women in the labour market1.1 The problem and its background and literature review (Júlia Varga)2 Women in the Hungarian labour market – Trends in the past ten years2.1 Labour force participation, employment, unemployment and wages (János Köllő)2.2 Is there a glass ceiling in Hungary? Gender wage gap by educational attainment (Anna Adamecz-Völgyi)2.3 Female and male managers (Beáta Nagy & Anna Sebők)K2.1 Women in science – in Europe and Hungary (Veronika Paksi & Dóra Groó)3 Women’s labour market performance in the EU and in Hungary3.1 Female employment in post-socialist EU member states (Flóra Samu, Ágota Scharle & Márton Csillag)3.2 Inequality in Europe – women, men and couples (Zsombor Cseres-Gergely)3.3 Work-family policies affecting female employment in Europe (Judit Kálmán4 Human capital, part I. Birth and early childhood4.1 Introduction (Ágnes Szabó-Morvai)4.2 The role of early childhood shocks in the emergence of gender inequalities (Ágnes Szabó-Morvai)4.3 The impacts of abortion restrictions on birth outcomes (Anna Adamecz-Völgyi, Anna Bárdits, Gábor Kertesi & Ágnes Szabó-Morvai)5 Human capital, part II. Test scores and school performance5.1 Changes in the gender gap in educational attainment (Júlia Varga)5.2 Gender gaps in test scores in international comparison (Zoltán Hermann)5.3 Girls in Hungarian vocational education (Márton Csillag, Bori Greskovics & Tamás Molnár)5.4 Horizontal gender segregation in higher education – STEM applications (Koen Declercq & Júlia Varga)6 Human capital, part III. The role of non-cognitive skills6.1 The impact of the increasing significance of non-cognitive skills on the labour market situation of women (Károly Fazekas)K6.1 Gender differences in the stability of personality traits over time (János Kiss Hubert & Ágnes Szabó-Morvai)6.2 Gender differences in preferences in the literature (Luca Flóra Drucker, Dániel Horn & Hubert János Kiss)K6.2 Gender differences in the use of cognitive skills at work (Rita Pető & Balázs Reizer)K6.3 The effect of motivation and feedback (Anna Lovász & Ágnes Szabó-Morvai)7 Human capital, part IV. Health and labour market participation among women (Anikó Bíró, Réka Branyiczki & Péter Elek)8 Marriage, having children8.1 The effects of teenage motherhood (Anna Adamecz-Völgyi)8.2 The impact of childcare availability on female labour supply (Ágnes Szabó-Morvai & Anna Lovász)K8.1 Development of nursery capacities (Ágota Scharle)8.3 Career before and after having a child (Anna Lovász, Ewa Cukrowska-Torzewska & Ágnes Szabó-Morvai)8.4 The role of parenthood in the gender wage gap (Anna Lovász & Ewa Cukrowska-Torzewska)K8.2 Opportunities provided by the hungarian birth cohort study (Balázs Kapitány & Zsuzsanna Veroszta)9 Division of labour in the household (Ágnes Szabó-Morvai)K9.1 Spillover between work and private life (Beáta Nagy, Gábor Király & Márta Radó)10 Classic labour market discrimination (Anna Lovász & Bori Simonovits)K10.1 Labour market discrimination, 1995–2016 (Gábor Kőrösi)11 The institutional context11.1 Changes in the regulatory environment affecting female employment (Ágnes Makó)11.2 Flexible work arrangements and other family-friendly measures among Hungarian companies (István János Tóth, Miklós Hajdu & Ágnes Makó)11.3 The main characteristics of women in public works (Irén Busch & Judit Lakatos)12 Dilemmas of Female40 (András Simonovits & Melinda Tir)Labour Market Policy Tools ( June 2017–May 2018) (Miklós Hajdu, Ágnes Makó, Fruzsina Nábelek & Zsanna Nyírő)Statistical dataIndex of tables and figures

2017

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2017 Fazekas Károly, Szabó-Morvai Ágnes

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az  államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép a nők munkaerőpiaci helyzetét tárgyalja.

Tartalom

A könyv letölthető
egy file-ként pdf-ben
vagy fejezetenként:

Borító
Címnegyed és tartalom
Előszó
A magyarországi munkapiac 2017-ben (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép: Nők a munkaerőpiacon
Bevezető (Szabó-Morvai Ágnes)
1. Nők a munkaerőpiacon. Problémafelvetés, szakirodalmi áttekintés (Varga Júlia)
2. Nők a hazai munkaerőpiacon. Historikus adatsorok és trendek az elmúlt tíz évben
2.1. Aktivitás, foglalkoztatás, munkanélküliség és bérek (Köllő János)
2.2. Van-e üvegplafon Magyarországon? Nemek közötti bérkülönbség az iskolai végzettség függvényében (Adamecz-Völgyi Anna)
2.3. Női és férfi vezetők (Nagy Beáta & Sebők Anna)
K2.1. Nők a tudományban – az európai és magyarországi helyzet (Paksi Veronika & Groó Dóra)
3. A női munkaerő helyzete az EU-ban és Magyarországon
3.1. Női foglalkoztatottság posztszocialista EU-tagországokban (Samu Flóra, Scharle Ágota & Csillag Márton)
3.2. Jövedelemegyenlőtlenség Európában – nők, férfiak és párok (Cseres-Gergely Zsombor)
3.3. Nők foglalkoztatási helyzetére ható szakpolitikák Európában (Kálmán Judit)
4. Emberi tőke, I. rész. Születés, kisgyermekkor
4.1. Bevezetés (Szabó-Morvai Ágnes)
4.2. Kisgyermekkori sokkok szerepe a nemi egyenlőtlenségek alakulásában (Szabó-Morvai Ágnes)
4.3. Sokkok hatása a születési kimenetekre (Adamecz-Völgyi Anna, Bárdits Anna, Kertesi Gábor & Szabó-Morvai Ágnes)
5. Emberi tőke, II. rész. Tesztpontszám és iskolai teljesítmény
5.1. A női–férfi iskolázottsági különbségek átalakulása (Varga Júlia)
5.2. Nemek szerinti tesztpontszám-különbségek nemzetközi összehasonlításban (Hermann Zoltán)
5.3. Lányok a magyar középfokú szakképzésben (Csillag Márton, Greskovics Bori & Molnár Tamás)
5.4. Horizontális nemi szegregáció a felsőoktatásban – STEM-jelentkezések (Koen Declercq & Varga Júlia)
6. Emberi tőke, III. rész. A nem kognitív jellemzők szerepe
6.1. A nem kognitív készségek felértékelődésének hatása a nők munkaerőpiaci helyzetére (Fazekas Károly)
K6.1. A személyiségjegyek időbeli stabilitásának nemek közti eltérései (Kiss Hubert János & Szabó-Morvai Ágnes)
6.2. Nemek közötti preferenciakülönbségek a szakirodalomban (Drucker Luca Flóra, Horn Dániel & Kiss Hubert János)
K6.2. Nemek közötti különbségek a kognitív képességek munkahelyi használatában (Pető Rita & Reizer Balázs)
K6.3. Motiváció, visszajelzés hatása (Lovász Anna & Szabó-Morvai Ágnes)
7. Emberi tőke, IV. rész. Egészség és munkapiaci aktivitás a nők körében (Bíró Anikó, Branyiczki Réka & Elek Péter)
8. Házasság, gyermekvállalás
8.1. A tinédzserkori gyermekvállalás hatása (Adamecz-Völgyi Anna)
8.2. Bölcsőde, óvoda hatása a női munkakínálatra (Szabó-Morvai Ágnes & Lovász Anna)
K8.1. A bölcsődei férőhelyek alakulása (Scharle Ágota)
8.3. Karrier gyermekvállalás előtt és után (Lovász Anna, Ewa Cukrowska-Torzewska & Szabó-Morvai Ágnes)
8.4. A gyermekvállalás szerepe a női–férfi bérkülönbség alakulásában (Lovász Anna & Ewa Cukrowska-Torzewska)
K8.2. A Magyar Születési Kohorszvizsgálat által nyújtott lehetőségek (Kapitány Balázs & Veroszta Zsuzsanna)
9. Háztartási munkamegosztás (Szabó-Morvai Ágnes)
K9.1. A munka – magánélet közötti átszivárgások (Nagy Beáta, Király Gábor & Radó Márta)
10. Klasszikus munkapiaci diszkrimináció (Lovász Anna & Simonovits Bori)
K10.1. A diszkrimináció alakulása 1995 és 2016 között (Kőrösi Gábor)
11. Intézményi környezet
11.1. A nők foglalkoztatására ható jogszabályi környezet változása (Makó Ágnes)
11.2. Rugalmas foglalkoztatási formák és egyéb családbarát intézkedések a magyar vállalatok körében (Tóth István János, Hajdu Miklós & Makó Ágnes)
11.3. A gyermekgondozási szabadság láthatatlan feltételei – a munkáltató szerepe (Fodor Éva & Christy Glass)
11.4. A közfoglalkoztatásban dolgozó nők főbb jellemzői (Busch Irén & Lakatos Judit)
12. A Nők40 program dilemmái (Simonovits András & Tir Melinda)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2017. június – 2018. május) (Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
Statisztikai adatok
Munkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Munkaerőpiaci Zsebtükör (külön füzetben)

2017 THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2017 Editors: Károly Fazekas János Köllő

The Hungarian Labour Market Yearbook presents the actual characteristics of the Hungarian labour market and employment policy, and provides an in-depth analysis of a topical issue each year. The editorial board has striven to deliver relevant and useful information on trends in the Hungarian labour market, the legislative and institutional background of the employment policy, and up-to-date findings from Hungarian and international research studies to civil servants, staff of the public employment service, municipalities, NGOs, public administration offices, education and research institutions, the press and electronic media. The yearbook series presents the main characteristics and trends of the Hungarian labour market in an international comparison based on the available statistical information, conceptual research and empirical analysis in a clearly structured and easily accessible format. Continuing our previous editorial practice, we selected an area that we considered especially important from the perspective of understanding Hungarian labour market trends and the effectiveness of evidence-based employment policy. The topic of In Focus chapter is the labour shortage in this year.

The book can be downloaded in one file (pdf) or by chapters:

Contents
Foreword
The Hungarian labour market in 2016 (Tamás Bakó & Judit Lakatos)
In Focus: Labour shortage
Foreword by the editor (János Köllő)
1 Definition and measurement
1.1 How to define labour shortage (János Köllő, Daniella Nagy & István János Tóth)
1.2 “Labour shortage” in the Hungarian public discourse (István János Tóth & Zsanna Nyírő)
1.3 Trends in basic shortage indicators (János Köllő, Zsanna Nyírő & István János Tóth)
1.4 Distortions in vacancy statistics, corporate and job centre shortage reports (János Köllő & Júlia Varga)
1.5 Shortage and unemployment (János Köllő & Júlia Varga)
2 The “usual suspects” – demographic replacement and employment abroad
2.1 Demographic replacement (Zoltán Hermann & Júlia Varga)
2.2 The impact of demographic replacement on employment structure (Éva Czethoffer & János Köllő)
2.3 Labour emigration and labour shortage (Ágnes Hárs & Dávid Simon)
3 Recruitment difficulties, business opportunities and wages – enterprise-level analysis
3.1 Enterprises complaining about recruitment difficulties (István János Tóth & Zsanna Nyírő)
3.2 Manifest shortage – vacancies and idle capacities (Miklós Hajdu, János Köllő & István János Tóth)
3.3 Wage levels, manifest shortage, planned and actual pay rises (János Köllő, László Reszegi & István János Tóth)
3.4 Long-term trends in relative wages. are there any signs indicating shortage? (Éva Czethoffer & János Köllő)
4 Labour shortage and vocational education
4.1 Vocational training (János Köllő)
4.2 The career plans of 15 year olds: who wants to enter STEM? (Zsuzsa Blasko & Artur Pokropek)
5 The role of adaptability
5.1 What are the tendencies in demand? The appreciation of noncognitive skills (Károly Fazekas)
5.2 Labour mobility in Hungary (Júlia Varga)
5.3 Knowledge accumulation in adulthood (János Köllő)
5.4 Might training programmes ease labour shortage? The targeting and effectiveness of training programmes organised or financed by local employment offices of the Hungarian Public Employment Service (Anna Adamecz-Völgyi, Márton Csillag, Tamás Molnár & Ágota Scharle)
Labour market policy tools (April 2016 – May 2017) (Miklós Hajdu, Ágnes Makó, Fruzsina Nábelek & Zsanna Nyírő)
Index of tables and figures
Statistical data

2016

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2016 Fazekas Károly, Köllő János

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Köz­alapítvány támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy terüle­tét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának összeállítása során arra törekedtünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormány­zatokban, a civil szervezetekben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intéz­ményekben és a kutatóintézetekben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatokról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről.
Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztot­tunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szempontjából. A szerkesztőbizottság döntése alapján az idei Közelkép fejeztet a munkaerőhiány magyarországi jellemzőit tárgyalja.

Köszönetet mondunk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a kiadvány anyagi támogatásáért és köszönetet mondunk a Magyar Tudományos Akadémiának és a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány kuratóriumának a kötet egyes fejezeteit megalapozó háttérkutatások támogatásáért.

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet, 2017.

Tartalom

A könyv letölthető
egy file-ként pdf-ben
vagy fejezetenként:

Borító
Címnegyed és tartalom
Előszó
A magyarországi munkapiac 2016-ban (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép: Munkaerőhiány
A szerkesztő előszava (Köllő János)
1. Fogalom és mérés
1.1. Mit értsünk „munkaerőhiányon”? (Köllő János, Nagy Daniella & Tóth István János)
1.2. A „munkaerőhiány” a hazai közbeszédben (Tóth István János & Nyírő Zsanna)
1.3. Az alapvető hiányindikátorok alakulása (Köllő János, Nyírő Zsanna & Tóth István János)
1.4. Torzítások az üres állások statisztikáiban, valamint a vállalati és munkaközvetítői hiányjelzésekben (Köllő János & Varga Júlia)
1.5. Hiány és munkanélküliség (Köllő János & Varga Júlia)
2. A „szokásos gyanúsítottak” – demográfiai csere és külföldi munkavállalás
2.1. Demográfiai csere (Hermann Zoltán & Varga Júlia)
2.2. A demográfiai csere foglalkozási szerkezetre gyakorolt hatásáról (Czethoffer Éva & Köllő János)
2.3. A külföldi munkavállalás és a munkaerőhiány (Hárs Ágnes & Simon Dávid)
3. Toborzási nehézségek, üzleti helyzet és bérek – vállalati szintű elemzés
3.1. Toborzási nehézségekre panaszkodó vállalatok (Tóth István János & Nyírő Zsanna)
3.2. Manifeszt hiányhelyzetek: betöltetlen állások és kihasználatlan kapacitások (Hajdu Miklós, Köllő János & Tóth István János)
3.3. Bérszint, manifeszt hiányhelyzetek, tervezett és tényleges béremelkedés (Köllő János, Reszegi László & Tóth István János)
3.4. A relatív bérek alakulása hosszabb távon. Azonosíthatók-e hiányhelyzetekre utaló jelek? (Czethoffer Éva & Köllő János)
4. Munkaerőhiány és szakképzés
4.1. Szakmunkásképzés (Köllő János)
4.2. Diákok pályaválasztási tervei: ki szeretne tudományos-műszaki pályára lépni? (Blaskó Zsuzsa & Artur Pokropek)
5. Az alkalmazkodókészség szerepe
5.1. Merre halad a kereslet? A nem kognitív készségek felértékelődése (Fazekas Károly)
5.2. Foglalkozási mobilitás Magyarországon (Varga Júlia)
5.3. Felnőttkori tudásfelhalmozás (Köllő János)
5.4. Képzéssel a munkaerőhiány ellen? A munkaügyi központok által szervezett vagy finanszírozott képzések célzása és eredményessége (Adamecz-Völgyi Anna, Csillag Márton, Molnár Tamás & Scharle Ágota)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2015. május – 2016. március) (Hajdu Miklós, Makó Ágnes, Nábelek Fruzsina & Nyírő Zsanna)
Statisztikai adatok
Munkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

 

Kiadvány letöltése (pdf)

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2016 Blaskó Zsuzsa, Fazekas Károly

The Hungarian Labour Market Yearbook furnishes the pre­sent-day characteristics of the Hungarian labour market and of the Hungar­ian employment policy, and features an in-depth analysis of a topical issue each year. The editorial board has striven to deliver relevant and use­ful information on trends in the Hungarian labour market, the legislative and institutional background of employment policy, and up-to-date findings from Hungarian and international research studies to civil servants, staff of the Em­ployment Service, municipalities, NGOs, public administration offices, educa­tion and research institutions, the press and electronic media. The yearbook series presents the main characteristics and trends of the Hungarian labour market in an international comparison us­ing available statistical information, conceptual research and empirical analysis in a clearly structured and easily accessible format. Continuing our previous editorial practice, we selected an area that we con­sidered especially important from the perspective of understanding Hungar­ian labour market trends and the effectiveness of evidence-based employment policy. In 2015, In Focus addresses the issue of international migration.

Kiadvány letöltése (pdf)

2015

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2015 Blaskó Zsuzsa, Fazekas Károly

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoz­tatáspolitika aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A kötetek tartalmának össze­állítása során arra törekszünk, hogy az államigazgatásban dolgozó szakemberek, a foglalkoztatási szolgálat szervezeteiben, az önkormányzatokban, a civil szervezetek­ben, a közigazgatási hivatalokban, az oktatási intézményekben és a kutatóintézetek­ben dolgozó kollégák, az írott és elektronikus sajtó munkatársai napi munkájukban jól hasznosítható információkat kapjanak a magyarországi munkapiaci folyamatok­ról, a foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi környezetéről, a magyarországi munkapiaccal foglalkozó hazai és nemzetközi kutatások friss eredményeiről. Megőrizve a sorozat szerkesztőinek korábbi gyakorlatát, idén is kiválasztottunk egy területet, amelyet különösen fontosnak tartottunk a magyarországi munkapiaci folyamatok megértése, a tényeken alapuló foglalkoztatáspolitika eredményessége szem­pontjából. Az idei Közelkép fejezet a nemzetközi migráció munkapiaci hatásait elemzi.

Tartalom

A könyv letölthető:
egy file-ként pdf-ben vagy fejezetenként:
Címnegyed és tartalomElőszóA magyarországi munkapiac 2015-ben (Bakó Tamás & Lakatos Judit)
Közelkép – Nemzetközi vándorlásBevezető (Blaskó Zsuzsa)
1. Elvándorlás és bevándorlás Magyarországon a rendszerváltás után – nemzetközi összehasonlításban (Hárs Ágnes)
2. Elvándorlás
2.1.Migrációs szándékok a mai Magyarországon (Sik Endre & Szeitl Blanka)
2.2. A Magyarországról kivándorlók társadalmi és demográfiai összetétele (Blaskó Zsuzsa & Gödri Irén)
K2.2.1. Magyar bevándorlók az Egyesült Királyságban (Moreh Christian)
2.3. Munkaerő-migráció, ingázás, kivándorlás. A magyarok munkavállalási célú emigrációját magyarázó tényezők hatása és változása az uniós csatlakozás óta (Hárs Ágnes & Simon Dávid)
K2.3.1. Gyermeket hátrahagyó migráció Magyarországon (Blaskó Zsuzsa & Szabó Laura)
2.4. Az orvosmigráció ütemének változásai, 2003–2011 (Varga Júlia)
2.5. A magyarországi orvosok külföldi munkavállalását befolyásoló tényezők (Hárs Ágnes & Simon Dávid)
2.6. A Magyarországra hazautalt pénzek és mérésük (Kajdi László)
2.7. Visszatérő kivándorlók (Horváth Ágnes)
K2.7.1. A hazatérést ösztönző közpolitikák Európában(Kálmán Judit)
3. Bevándorlás
3.1. A bevándorlók munkaerőpiaci integrációja Magyarországon – népszámlálási helyzetkép (Gödri Irén)
K3.1.1. Miért jobbak a bevándorlók foglalkoztatási mutatói?(Károlyi Róbert)
K3.1.2. A bevándorlás szerepe az európai „foglalkoztatási csodákban” (Köllő János)
3.2. A bevándorlás hatása a hazai munkavállalók munkapiaci helyzetére Európában – összefoglaló az empirikus eredményekről(Bördős Katalin, Csillag Márton & Orosz Anna)
3.3. Bevándorlók kulturális integrációját meghatározó tényezők (Horn Dániel & Kónya István)
4. Migrációs fogalomtár (Tóth Judit)
A munkapiaci szakpolitika eszközei (2015. május – 2016. március) (Scharle Ágota)
Statisztikai adatokMunkapiaci kutatások. Válogatott bibliográfia (Bálint Éva)
Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Kiadvány letöltése (pdf)

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET 2015 Fazekas Károly, Varga Júlia

The Hungarian Labour Market Yearbook series was launched fifteen years ago by the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences with support from the National Employment Foundation. The yearbook presents the main characteristics of the Hungarian labour market and of the Hungarian employment policy, and features an in-depth analysis of a topical issue each year. From the outset, the editorial board has striven to bring relevant and us¬able information on trends in the Hungarian labour market, the legislative and institutional background of employment policy, and up-to-date findings from Hungarian and international research studies to policy makers, civil servants, municipalities, NGOs, higher education and research institutions, the press and electronic media.
Continuing our previous editorial practice, we selected an area that we considered especially important from the perspective of understanding Hungarian labour market trends and the effectiveness of evidence-based policies. Thus, this year the focus is on public works in Hungary.

Kiadvány letöltése (pdf)

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.