Új tanulmány a KTI Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés kutatócsoport szerzőitől a Statisztikai Szemlében

A Statisztikai Szemle a Központi Statisztikai Hivatal havonta megjelenő tudományos folyóirata. 98. évfolyam 12. szám 1398–1415. oldal

Kistermelői sikerek a COVID-19 járvány első hullámában:
a személyesség szerepe az értékesítésben

Benedek Zsófia – Balogh Pál Géza – Baráth Lajos – Fertő Imre – Lajos Veronika
– Orbán Éva – Szabó G. Gábor – Nemes Gusztáv

 

A tanulmány a koronavírus-járvány első hullámának hatását vizsgálja a magyar kistermelők értékesítéseire és marketingcsatorna-használatára. A szerzők a kapcsolatok jellege alapján az érté-kesítési csatornákat három típusba sorolják. A kijárási korlátozás alatt főleg a személytelen (online) csatornák működtek, vagy épp ellenkezőleg, a nagyon személyesek, amelyek keretében a kisterme-lők  és  a  fogyasztók  találkozására  egyikük  privát  életterében  (többnyire  otthonában)  került  sor.    Egy  136  kistermelővel  végzett  kérdőíves  felmérés  eredményei  szerint  a  kistermelők  60  százaléka  könyvelhetett el gazdasági veszteséget, míg 10 százalékuk növelte az eladásait. A sikeres kisterme-lők  jellemzően  a  friss  gyümölcs-  és  zöldségágazatban  tevékenykedtek,  értékesítési  stratégiájukat  gyorsan  átalakították,  és  nyitottak  voltak  az  online  tér  nyújtotta  lehetőségekre.  Több  értékesítési  csatorna  párhuzamos  használata,  valamint  a  vásárlókkal  kialakított  kapcsolatok  ápolása  a  járvány  kitörése előtt növelte az eredményesség későbbi esélyét.

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.