Új műhelytanulmány: Koopetíció csoportos versenyben

Kiss Hubert János, Alfonso Rosa-Garcia és Vita Zhukova közös műhelytanulmánya “Koopetíció csoportos versenyben” címmel megjelent, letölthető innen.

Összefoglaló

Vannak olyan helyzetek, amelyekben versenytársak összefognak egy közös cél érdekében. Az együttműködés és a verseny egyidejű jelenlétét koopetíciónak hívják. Mi ezt a jelenséget tanulmányozzuk elméletileg és egy kísérlet segítségével csoportos versenykörnyezetben. Pontosabban, csoportos versenyt elemzünk egy új felosztási szabály jelenlétében, amit fordítottan arányosnak nevezünk. Ez a szabály azt az ötletet testesíti meg, hogy minél többel járul hozzá egy csoporttag a verseny megnyeréséhez, annál kisebb szeletet képes megkaparintani a potenciálisan elnyerhető díjból. Összehasonlítjuk ezen szabály hatását a standard egyenlő felosztási szabállyal. Míg az egyenlő felosztás mellett elméletileg az egyéni optimum pozitív hozzájárulási szinttel jár együtt, a fordítottan arányos felosztás mellett a zéró hozzájárulás az egyéni (és egyben a társadalmi) optimum. Azt találjuk, hogy a kísérletben a résztvevők valóban magasabb hozzájárulásokat tesznek az egyenlő felosztás mellett. Azt is látjuk, hogy a fordítottan arányos felosztás mellett is megfigyelhető a túlköltekezés (over-expenditure) jelensége, azt sugallva, hogy a csoportos verseny még akkor sem vezet hatékony viselkedésre, ha az egyéneknek nagyon nem éri meg pozitív hozzájárulásokat tenni. A csoportos versenyben hozott döntések mozgatóira is kíváncsiak vagyunk és azt találjuk, hogy a közjószág-játékban tett hozzájárulások pozitívan korrelálnak a csoportos versenyben tett hozzájárulásokkal, továbbá a versengési hajlamnak is van magyarázó ereje, azonban csak a fordítottan arányos felosztás mellett. Sem a társas érték szerinti orientáció (social value orientation), sem a kockázati attitűdök, sem egyéb személyiségjegyek nem magyarázzák számottevő mértékben a döntéseket.

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.