Projekt támogatás allokációs alkalmazásokra

MTA Kiválósági Együttműködési Program:Heurisztikus problémamegoldás párosítási mechanizmusokban

Az MTA KRTK KTI Mechanizmustervezési kutatócsoportja által szervezett projekt megkapta a második, 2018/2019-es évre betervezett 40m Ft-os támogatást. A projekt fő célkitűzése párosítási piacok elméleti vizsgálata és gyakorlati tervezése.

A pályázatban három évre betervezett nyolc alkalmazásból az első évben háromban sikerült a kutatási eredmények mellett előrehaladást elérnünk a hazai alkalmazások megvalósításában. Elsőként a hazai egyetemi felvételi párosító mechanizmusát vizsgáltuk valódi adatokon, amit részben a KRTK Adatbankja biztosított. Elkezdtük egy webes alkalmazás kifejlesztését, amellyel a duális képzésre történő felvételi koordinációjátfogjuk segíteni hazai egyetemeken 2019 nyarától. A BudapestiCorvinus Egyetemen 2016 óta veszünk részt a CEMS program diákjainak gyakornoki helyekre történő hatékony és igazságos allokálásában, amelyet 2018 áprilisban a kölni egyetemen is elvégeztünk. Ehhez szintén kifejlesztettünk egy weblapot, amelynek használatát a 2018/2019 évben egy felmérést követően a világ mind a 30 CEMS egyetemének felajánljuk. Végül a harmadik megkezdett alkalmazás a vesecsereprogramok vizsgálata volt, amelyek keretében a vesebetegek cserélhetik el egymás között az immunológiailag inkompatibilis donorjaikat. Európa tíz országában működik már ilyen nemzeti program, melyek feltérképezésében egy COST Action keretében mi is részt vettünk. Számos nemzetközi kutatást kezdtünk a vesecsereprogramokoptimalizációs feladatainak vizsgálatára, illetve elindítottuk a hazai alkalmazás előkészítését is vezető transzplantációs szakemberek bevonásával.

A projekt második évében a fenti három alkalmazás mellett újabb három területen is megkezdjük munkánkat. Kezdeményezzük az alsóbb szintű felvételik (bölcsődei, óvodai, általános iskolai) web-alapú, átlátható és igazságos lebonyolítását – a hazai középiskolai és egyetemi felvételikhez hasonlóan – magyar és külföldi városok számára. Megvizsgáljuk hazai és európai egyetemek tantárgyválasztási eljárásait valós adatok elemzése révén. Magyarországon a Neptun-rendszer részeként működnek ezek az eljárások, de az ELTE-n egy komplexebb rendszer került implementálásra, amelynek átvétele a többi hazai egyetemnek is előnyére válhat. Végül hatodik alkalmazásként az Erasmus program diák-allokációs eljárásait vizsgáljuk, amely jelenleg decentralizált módon működik a hazai és európai egyetemeken. Elemzésünk célja a helyi döntési mechanizmusok vizsgálata, és az esetleges központi koordináció előnyeinek meghatározása.

Bővebb információ található a projekt kutatásairól a kutatócsoport honlapján (http://mechanismdesign.eu/).

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.