MTDP ajánló – Kamatprémium és külső pozíció: egy időben változó megközelítés

Kamatprémium és külső pozíció: egy időben változó megközelítés
Kónya István – Franklin Maduko

Összefoglaló
A tanulmány a külső eladósodottság és a kormányzati kötvényekre fizetett kamatprémium
közötti empirikus kapcsolatot vizsgálja. Ehhez egy széles országmintát használunk 1980–
2017 között, amelyben találhatók fejlett, felzárkózó és fejlődő gazdaságok is. Megmutatjuk,
hogy a kapcsolat erősen állapotfüggő, és változik a nemzetközi pénzügyi hangulat, valamint a
gazdasági fejlettség függvényében. Emellett megfigyelhető nemlinearitás is, de ez elsősorban
az instabil időszakokra jellemző. Számos robusztusság vizsgálatot is elvégzünk, amelyek a
minta összetételére, az eladósodottság mérőszámának megválasztására, valamint a
krízisepizódok definiálására vonatkoznak.

A teljes tanulmány letölthető innen.

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.