MT/DP ajánló: Az iparágak közti hasonlóság mérésének hálózati módszerei és relevanciájuk a gazdaságfejlesztésben

MTDP 2018/16

Lőrincz László, Kiss Károly Miklós, Elekes Zoltán, Csáfordi Zsolt, Lengyel Balázs

Az iparágak közti hasonlóság mérésének hálózati módszerei és relevanciájuk
a gazdaságfejlesztésben

Az iparágak között könnyebb a tanulás, illetve erősebbek az externális hatások, ha
technológiai- és a humán erőforrások felhasználását tekintve hasonlóak. Emiatt az országok
és régiók gazdasági növekedése nagyban függ az iparágaik hasonlóságának rendszerétől, ami
befolyásolja új iparágak régiókban, országokban való megjelenését és sikerességét is. Az
iparágak hasonlóságának mérésére ezért számos próbálkozás történt, melyek közül a
kinyilvánított technológiai közelség és a szakértelmi közelség tekinthető a leginkább
elfogadottnak. Tanulmányunkban a magyarországi iparágak hasonlósági rendszerét
vizsgáljuk a két hálózati módszer segítségével. Bemutatjuk a kinyilvánított technológiai
közelség és a szakértelmi közelség koncepciókat, illetve ezek empirikus módszertanát, majd
szemléltetjük a hazai iparágak hasonlósági hálózatát a két módszer segítségével. Ezek után
elemezzük ezek egymással és a hagyományos ágazati besorolással való viszonyát. Végül a
Közép-Dunántúli Régió adatait használva érvelünk amellett, hogy a regionális
fejlesztéspolitika számára fontos mindkét megközelítés. A cikk mellékleteként publikáljuk a
közelségmutatók adatait, hozzáférhető téve ezeket jövőbeli regionális fejlesztéspolitikai,
illetve empirikus közgazdasági kutatások számára.

https://old.kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2018/08/MTDP1816.pdf

 

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.