MT/DP ajánló: A kapcsolati háló piaci mechanizmusokban betöltött szerepének egy modellje – Társas kapcsolatok mint szűrőeszközök az árdiszkriminációban

MTDP 2018/24

Károly Miklós Kiss – Kinga Edőcs

A kapcsolati háló piaci mechanizmusokban betöltött szerepének egy modellje – Társas kapcsolatok mint szűrőeszközök az árdiszkriminációban / A Modelling of the Role of Social Networks in Market Mechanism – Social Ties as Screening Tools in Price Discrimination

Összefoglaló
A közgazdaságtanban az utóbbi évtizedek egyik igen fontos és izgalmas kérdésköre az
aszimmetrikus információ és a bizonytalanság és hatásuk a piaci folyamatokra és
hatékonyságra. Néhány tanulmány megmutatja, hogy azon piacok, amelyeken információs
problémák és/vagy bizonytalanság merül fel, hajlamosak a „hálózatosodásra”. Néhány
tanulmány felveti, hogy a kapcsolati háló felhasználható a kontraszelekciós és erkölcsi
kockázati problémák csökkentésére, azonban e terület még nem kellően kutatott. Az
árdiszkrimináció az egyik olyan terület, ahol az aszimmetrikus információ problémája
erőteljesen jelentkezik. A vállalatoknak ritkán vannak pontos információik az egyes
fogyasztók típusáról (fontosabb jellemzőiről, mint preferenciáik vagy fizetési
hajlandóságuk), de használhatnak ösztönző eszközöket és szűrő mechanizmusokat. A jelzés
és szűrés eszközei csökkenthetik az aszimmetrikus információ esetén szükséges ösztönzés
költségeit. Ebben a tanulmányban egy olyan modellt írunk fel, amelyben bemutatjuk, hogy
a vásárlók társadalmi beágyazottsága és a kapcsolati hálójuk bizonyos releváns jellemzője
szűrőeszközként használható az árazási döntésekben megjelenő információs probléma
mérséklésére.

https://old.kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2018/09/MTDP1824.pdf

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.