Megjelent Szabó-Morvai Ágnes és szerzőtársa cikke a Demográfia folyóiratban

A 2000-2015 közötti családpolitikai intézkedések hatása a születésszámra Magyarországon

Absztrakt

Elemzésünkben a 2000 és 2015 közötti családpolitikai támogatások és intézkedések fertilitásra gyakorolt hatását vizsgáljuk, melyet FH panel regressziókat használunk. Eredményeink azt mutatják, hogy a családtámogatási rendszer azon elemei vannak a legnagyobb hatással a termékenységre, amelyek a foglalkoztatási, a megélhetési és a lakhatási lehetőségeket javítják. A nők jelenlegi foglalkoztatottsága, a bölcsőde és az óvoda elérhetősége és a részmunkaidős munkalehetőségek jelentősen növelik a tisztított élveszületési arányszámot, mely különösen igaz az első gyermek esetében. A családtámogatási rendszer egészét tekintve a hazai beavatkozások hasonló eredményességet mutatnak, mint a többi országban: enyhén pozitív, szignifikáns hatással vannak a termékenységre. A kapott eredmények arra utalnak, hogy a foglalkoztatás és a bérek növelését célzó gazdaságpolitikák valószínűleg a leghatékonyabb termékenységi politikák közé tartoznak. Ugyanakkor az eredmények azt is megmutatták, hogy a megfizethető lakhatás kulcsfontosságú tényező, amit nem csupán saját lakás vásárlását elősegítő támogatásokkal, hanem a bérlakáshoz jutást segítő programokkal is lehetne támogatni.

⇒Tovább a teljes cikkre

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.