Megjelent Khayouti Sára, Kiss Hubert János és Horn Dániel cikke a Közgazdasági Szemlében

Versengeni és együttműködni?

Egy reprezentatív felmérés tanulságai

Ebben a tanulmányban két reprezentatív felmérés segítségével azt vizsgáltuk meg, hogy egyéni szinten hogyan viszonyul egymáshoz a versengés és az együttműködés, illetve ezek hogyan függenek össze a végzettséggel. Egyrészt az találtuk, hogy a versengés és az együttműködés pozitívan és szignifikánsan korrelál, még akkor is, ha figyelembe vesszük a válaszadó korát, nemét, a lakhelyének településtípusát és a régióját. Másrészt arra jutottunk, hogy a versengés és az együttműködés nemlineárisan függ össze a végzettséggel. A versengés és az együttműködés alacsony értékeiről indulva, eleinte a nagyobb fokú versengés és együttműködés több oktatásban töltött évvel jár együtt, azonban e növekedés mértéke csökken a versengés és az együttműködés egyre magasabb szintjein. Továbbá az együttműködés és a versengés legmagasabb értékeivel a végzettség alacsonyabb szintje jár együtt.

⇒ Tovább a teljes cikkre.

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.