Megjelent Fertő Imre és szerzőtársai cikke a Statisztikai Szemlében

A regionális kereskedelmi megállapodások hatása
a világ kukoricakereskedelmére

 

A szerzők a kukorica 1996 és 2015 közötti globális exportjának meghatározó tényezőit
elemzik gravitációs modell segítségével, különös tekintettel a regionális kereskedelmi megállapodások hatására. A szabadkereskedelmi egyezménybe való belépést általában megelőzi a bilaterális
kereskedelmi kapcsolatok felélénkülése. A bilaterális kereskedelem mértéke és a regionális kereskedelmi egyezmény (regional trade agreement, RTA) között kölcsönös pozitív visszacsatolási hatás
tapasztalható. A közös RTA-tagság létrejötte után viszont nem azonnal érzékelhető annak kereskedelemnövelő hatása, szignifikáns pozitív kapcsolat csak nyolcéves késleltetés esetén tapasztalható.
A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a globalizáció következményei gyengíthetik a szabadkereskedelmi megállapodások hatásait.

⇒Tovább a teljes cikkre

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.