ELEKES ZOLTÁN MEGKAPTA AZ ELKH BÁRÁNY RÓBERT DÍJÁT

A 2021. évi ELKH Díjátadó Ünnepséget a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozata keretében november 9-én tartották az MTA székházában. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a kutatók anyagi és erkölcsi megbecsülésének kifejezésére alapította meg a fiatal kutatók elismerésére szolgáló Bárány Róbert Díjat, amelynek 2021-ik évi egyik nyertese kutatónk, Elekes Zoltán, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos munkatársa.

Pályaművének címe: „A külföldi tulajdonú vállalatok mint a térségek gazdasági szerkezetváltozásának letéteményesei”

Pályaműként benyújtott elsőszerzős tanulmánya a gazdaságföldrajz irányzatán belül egyedülállóan mutatja be a letelepedő külföldi tulajdonú vállalatok hatását a helyi gazdasági szerkezet átalakulására. Magyarország példáján keresztül ismerteti, hogy ezek a vállalatok hol és mely esetben teremtenek munkahelyeket olyan gazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan, amelyek egy-egy térség számára újdonságot jelentenek. A tanulmány máris beépült a téma szakirodalmába, bekerült annak fontos és gyakran hivatkozott írásai közé.

A díjátadó ünnepségen Freund Tamás professzor, az MTA elnöke és Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár szintén köszöntötte a díjazottakat.

Gratulálunk kutatónknak!

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.