Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet teljesítményéről

Az MTA KRTK KTI a RePEc/IDEAS rangsorában, amely a világ közgazdaságtudományi tanszékeit és intézeteit rangsorolja publikációs teljesítményük alapján, mind Európában, mind az Európai Unióban a legjobb 7 százalékban van. A legjobb 10 százalék magyar közgazdászból 43 százalék a KTI-ben dolgozik.

Pályázati eredményesség

A KTI kutatói az NKFIH Alapkutatási pályázatain 2018-ban 230 millió forintot nyertek.

A Gazdaságtudományi zsűri által elbírált pályázatokból a KTI-s nyertes pályázatok aránya:

A kutatói kezdeményezésű témapályázatok: 78 százalék (7/9)

A fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat 33 százalék (1/3)

A posztdoktori kiválósági programon nyertes pályázatok száma: 2, amely a Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma által elbírált pályázatok 9 százaléka (2/23)

A jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása című pályázaton a 26 nyertes pályázatból egyedüli társadalomtudományi nyertesként Halpern László pályázata nyert.

Az MTA Posztdoktori Program keretében meghirdetett Prémium posztdoktori pályázat keretében egyedüli Közgazdaságtudományi nyertesként Reizer Balázs pályázata nyert.

Az MTA Lendület programjában eddig öt KTI kutatócsoport nyert, ennél több Lendület pályázatot csak négy MTA intézet nyert, amelyek mindegyike természettudományi intézet.

Jelenleg futó jelentős nemzetközi pályázatok:

Short Supply Chain Knowledge and Innovation Network

Education Economics Network (EDEN)

Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region (RESINFRA)

Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem based farming (LIFT)

A KTI bevétele pályázatokból az elmúlt három évben átlagosan 222 millió forint. A pályázati bevételek átlagosan az összes bevétel 35 százalékát teszik ki.

Publikációs teljesítmény

Az elmúlt három évben a KTI kutatói átlagosan 34 nemzetközi folyóirat cikket publikáltak a Web of Science-ben (WOS) regisztrált folyóiratokban. Ebből a legfelső negyedbe tartozó (Q1) folyóiratokban megjelent cikkek száma 11 volt, és ezen belül a legfelső decilisbe tartozó cikkek száma 7 és 9 volt. Az összes impakt faktoros cikk folyóiratainak összesített impakt faktora 41,9 és 45,4 között mozgott. Ebben az évben a kutatók szeptember 12-ig a 32 nemzetközi folyóirat cikk publikáltak, amelyből 9 a legfelső decilisbe, 12 pedig a legfelső negyedbe tartozó folyóiratokban jelentek meg.

A nemzetközi folyóirat cikkek száma

2015 2016 2017 2018
D1 cikkek 9 7 7 9
Q1 cikkek 11 11 11 12
WOS Cikkek száma 33 40 24 29
Impakt faktor 41,86 45,40 43,46

Kapcsolat a kormányzati intézményekkel

Az MTA KRTK KTI-nek hagyományosan jó kapcsolata van a különböző kormányzati intézményekkel. A Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve az MTA támogatásával hoztuk létre és fejlesztjük folyamatosan az Adatbankot. 2018 április 20-án adtuk át a Kutatószobát, ahol az MTA társadalomtudományi intézeteinek munkatársai és szerzőtársaik ellenőrzött körülmények között használhatnak olyan egyedülálló, egyéni és vállalati szintű adatokat tartalmazó állományokat, mint például a teljes körű népszámlálások és demográfiai regiszterek, valamint vállalati, kereskedelmi, innovációs és mezőgazdasági adatbázisok. A fejlesztés a KSH és az MTA KRTK több éves együttműködésének keretében, az Akadémia által biztosított források felhasználásával jött létre.

A Költségvetési Tanács felkérésére több alkalommal készítettünk tanulmányokat. A 2016-ban és 2017-ben készített tanulmányok a következő linkeken érhetők el a Parlament honlapján.

A 2015-2018. évi munkaerő-piaci helyzet és folyamatok (várható) alakulása, hatása a növekedésre, államháztartásra

A 2015-2016. évi munkaerőpiaci helyzet és a folyamatok várható alakulása, hatása a növekedésre és az államháztartásra

Gazdasági Versenyhivatallal közösen már több mint 10 éve adjuk ki a Verseny és Szabályozás című évkönyvet, amely teljes terjedelmében szabadon hozzáférhető az MTA KRTK KTI honlapján

A Pénzügyminisztériummal kötött együttműködés keretében már közel 20 éve a KTI minden évben magyar és angol nyelven publikálja a Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvét, amely teljes terjedelmében szabadon hozzáférhető az MTA KRTK KTI honlapján.

A KTI munkatársai végezték “Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi munkaerőpiaci folyamatokra” c. tanulmány számításait az RKI-val együttműködésben, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat megbízásából, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATÉR) számára, a KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú „NATÉR továbbfejlesztése” projekt keretében.

Kapcsolat a felsőoktatással

Az intézet kutatói szinte valamennyi hazai graduális és posztgraduális közgazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézményben oktatnak. (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudomány Egyetem, Kaposvári Egyetem, Közép-Európai Egyetem) Emellett együttműködési megállapodás keretében segítik a veszprémi Pannon Egyetemen, illetve a Szegedi Tudományegyetemen, a Kaposvári Egyetemen, a Közép-európai Egyetemen, a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Szent István Egyetemen folyó doktori képzést. Kutatói tanítanak külföldi egyetemeken (University of California San Diego, University of Manchester, UK Open University), külső munkatársak neves külföldi kutatóintézetekben (Centre for Economic Policy Research, Institute of Labour Economics)

KTI_teljesitmeny

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.