Az MTA KRTK Közalkalmazotti Tanácsának értesítése

Értesítés

2019. február 6-án az MTA KRTK Közalkalmazotti Tanácsa az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont intézeteinek valamennyi közalkalmazottjára kiterjedő elektronikus szavazást kezdeményezett az alábbi kérdésekben, melynek eredménye a következő:

A véleménynyilvánításra felkértek száma 229 fő, a részvételi arány 78 %-os volt.

1) 12 % tartózkodott, 4 % nem értett egyet, 84 % egyetértett azzal, hogy az MTA kutatóintézetei az NKFIH által meghirdetett Tématerületi Kiválósági Programhoz kapcsolódó támogatási igényeiket csak akkor nyújtsák be, ha előzetesen megszületik, és írásban transzparenssé válik a megegyezés az Akadémia elnöksége és az ITM között arról, hogy a kutatóintézeti hálózat egyben marad és támogatása a 2018. évi szinten marad.

2)  6 % tartózkodott, 2 % nem értett egyet, 92 % egyetértett azzal, hogy az Akadémia elnöke /elnöksége hirdesse meg a „támogatási igénybejelentés” bojkottját.

Az MTA KRTK Közalkalmazotti Tanácsa kéri az MTA vezetését, hogy döntéseit ennek figyelembevétele mellett hozza meg.

Budapest, 2019. február 8.

Az MTA KRTK Közalkalmazotti Tanácsa

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.