Hírarchívum 2010-2011

2011

Magyar Közgazdasági Társaság 49. Közgazdász-vándorgyűlés

Pécs, 2011. szeptember 29 – október 1.

Versenyképesség és adósságcsökkentés – ez lesz a címe a 49. Közgazdász-vándorgyűlésnek, amelynek ebben az évben Pécs városa ad otthont 2011. szeptember 29. és október 1. között. A magyar közgazdász-társadalom legnagyobb éves rendezvényének záró plenáris ülésén Fazekas Károly Hová tűnt egymillió munkahely? Honnan lesz egymillió munkahely? című előadásával vesz részt.

SEBA – IE CASS – IEHAS workshop

Budapest 2011. június 30 – július 1.

2011. június 30-án és július 1-én az MTA KTI által szervezett második közös kínai-magyar konferencia sikeresen lezajlott. A konferenciát az MTA közgazdaságtudományi Intézet és a Beijing Normal University School of Government and Business Administration (BNU SEBA) hosszú távú keret-megállapodása értelmében, évente váltakozó helyszínen rendezi meg. A két napos konferencián 23 előadás hangzott el a két fél részéről. A BNU SEBA előadóihoz a szintén kooperációs partner pekingi Közgazdaságtudományi Intézet is csatlakozott. Az előadások tematikája négy nagy területet fedett le: munkaerő gazdaságtant, oktatás gazdaságtant, a globális válságot, és az euro övezet bővítésének kérdéseit. Az előadások válogatása során hangsúlyt fektettünk arra, hogy azok eredeti gondolatokra épüljenek és a kutatók legfrissebb eredményeit tükrözzék. Az elhangzott előadások valamint számos háttéranyag is letölthető a rendezvény honlapjáról. Az előadások és viták mellett a Közgazdaságtudományi Intézet és a két kínai intézmény munkatársai között néhány éve kialakult intenzív kutatási együttműködésben zajló közös empirikus kutatás eddigi fejleményeinek megvitatására, és a további lépések és feladatok kialakítására is adódott lehetőség.

MKT tisztújítás

A Magyar Közgazdasági Társaság tisztújító küldöttközgyűlése 2011. május 27-én
Fazekas Károlyt a 2011-2014-es ciklusra az MKT Elnökség tagjává újraválasztotta.

Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban

Könyvbemutatóval egybekötött vitaülés

Az MTA Agrárközgazdasági Bizottsága

együttműködve

– az MTA Közgazdaságtudományi Intézettel,
– az Országos Mezőgazdasági Könyvtárral
– és az Agroinform Kiadóval

könyvbemutatóval egybekötött vitaülést szervez. 

Téma: Gondolatok az ún. előmozdító („új”) típusú szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről

ElőadóSzabó G. Gábor, tudományos főmunkatárs, MTA KTI

Felkért hozzászólók:
Felföldi János, egyetemi docens, Debreceni Egyetem
Mártonffy Béla, elnök, FruitVeb

Ideje: 2011. április 13. (szerda) 10.00 óra
Helye: Országos Mezőgazdasági Könyvtár. 1012 Budapest, Attila út 93.

Levezető elnök: Dr. Szűcs István, egyetemi tanár, MTA AKB Alelnök

Könyvbemutató:
Szabó G. Gábor:
Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban

Felkért hozzászólók:
Forgács Csaba, egyetemi tanár, Corvinus Egyetem
Lehota József, egyetemi tanár, Szent István Egyetem

A rendezvényt követően Szabó G. Gábor dedikálja a „Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban” c. könyvét.
 Meghívó

Doktori értekezés nyilvános vitája

KÖLLŐ JÁNOS

az MTA doktora címre benyújtott,

„A pálya szélén – Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban”

című könyvének nyilvános vitájára

2011. január 26-án 14.00 órakor
az MTA Székháza Képtár-Kupola Termében
(Bp. V. Roosevelt tér 9. III. em.)
 kerül sor.

Az értekezés opponensei:

Fergéné Kecskeméti Zsuzsa, az MTA rendes tagja,

Gábor R. István, a közgazdaság-tudomány doktora,

Galasi Péter, a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V. Arany János u. 1.).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen is észrevételt tehet.

2010

Elhunyt Bródy András (1924-2010)

Bródy András 2010. december 3-án elhunyt. Matematikai közgazdaságtani és makroökonómiai vizsgálódásai, az elméleti konstrukciókat a megismerhető adatokkal folyamatosan szembesítő munkái tették nemzetközileg ismert és elismert kutatóvá. Írásai az ágazati kapcsolatok mérlegéről, a gazdasági ciklusokról és az értékelméletről a gazdaság alapvető összefüggéseinek magyarázatát megalkuvás nélkül kereső gondolkodó arcélét rajzolták meg, aki egyaránt tudott szólni a szakmai közösséghez és az érdeklődő közvéleményhez. A magyar közgazdászok több nemzedéke tanulhatott tőle szigorú gondolkodást és töretlen kíváncsiságot: hogyan lehet választ találni a gazdaságtan újra és újra felvetődő alapkérdéseire. Az MTA KTI munkatársai életművét, szűnni nem akaró kutatói kíváncsiságát, villódzóan eleven és szabad szellemét irányt adó és mértéket szabó örökségként viszik tovább.
Bródy Andrást az MTA KTI saját halottjának tekinti.
Temetése 2010. december 22-én reggel 9 órakor a Fiumei úti temető ravatalozójában és a szóróparcellában lesz.

Doktori értekezés nyilvános vitája

KŐRÖSI GÁBOR

az MTA doktora címre benyújtott

“A versenyszféra munkapiacának működése”

című értekezésének nyilvános vitájára

2010. december 3-án 10:00 órakor
a Közép-Európai Egyetem Gellner Termében 
(Bp. V. Nádor u. 9.) kerül sor.

Az értekezés opponensei:

Rudas Tamás, az MTA doktora

Sipos Béla, a közgazdaságtudomány doktora

Galasi Péter, a közgazdaságtudomány kandidátusa

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp, V. Arany János u. 1.)

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban előzetesen is észrevételt tehet.

CEU ECON – MTA KTI

Együttműködési megállapodás

A CEU Közgazdaságtudományi Tanszéke és a KTI Makrogazdaságtan és növekedés kutatócsoportja együttműködési megállapodást kötött, amelyben felek kölcsönösen vállalják a CEFIG célkitűzéseinek megvalósítását, a CEFIG keretében megvalósuló kutatási programjaik összehangolását, cserekutatók fogadását.

Magyar Közgazdasági Társaság 48. Közgazdász-vándorgyűlés

Szeged, 2010. szeptember 30-október 2.

Válságkezelés és váltóállítás – ez lesz a címe a Magyar Közgazdasági Társaság 48. Közgazdász-vándorgyűlésének, amelynek Szeged városa ad otthont 2010. szeptember 30. és október 2. között. A magyar közgazdász-társadalom legnagyobb éves rendezvényén Fazekas Károly és Oblath Gábor előadóként képviseli Intézetünket.
 A rendezvény honlapja
 Meghívó és program

Elhunyt Nagy András (1926-2010)

Intézetünk kutatói megrendülten vették a hírt, hogy 2010. július 7-én meghalt Nagy András.

András az MTA-KTI-nek alakulásától kezdve meghatározó kutatója volt, jelentős művekkel gazdagította a nemzetközi kereskedelem, a kereskedelempolitika és az intézményi közgazdaságtan hazai és nemzetközi irodalmát, e területeken hazai és nemzetközi intézményekben vezetett eredményes kutatási projekteket. Élharcosa volt a külkereskedelem liberalizálásának. Nyitott volt gondolkodásának, kutatási módszereinek megújítására (pl. a kvantitatív módszerek elsajátítására és alkalmazására az 1960-as években, az intézményi közgazdaságtan kategóriáinak felhasználására az 1990-es évektől), de semmilyen szellemi divatnak vagy politikai kurzusnak nem volt hajlandó behódolni, s ezért politikai retorziókat is kénytelen volt elviselni. Azok, akik az intézetben és a szélesebb szakmai közéletben ismerhették, becsülték széles műveltségét, őszinteségét, a vitákban megfogalmazott okos érvelését, jó humorát és meleg emberségét.

Kemény István jegyzetei a Szabad Európa Rádióban 1980-1990

Könyvbemutató

Az Osiris Kiadó gondozásában megjelent az
“…és a 49 méteres rövidhullámon”
Kemény István jegyzetei a Szabad Európa Rádióban 1980-1990
című könyv, amelynek bemutatóját
2010. június 17-én, csütörtökön este 7 órától
a DocuArt kocsiszínben (Budapest IX., Ráday u. 18 – Erkel u. 15., bejárat az Erkel utca felől, az udvaron keresztül) tartják.

A könyvet bemutatja: Kőszeg Ferenc és Ungváry Rudolf
 Meghívó
 Docuart programajánló
 A könyvről bővebben

A Nyugdíj és Időskor Kerekasztal 2007. március és 2009. november között végzett tevékenységéről szóló jelentése

Nyugdíj és Időskor Kerekasztal 2007. március és 2009. november között végzett tevékenységéről szóló jelentés a Magyarország Holnap honlapján olvasható.
A jelentés elkészítésében intézetünkből részt vettek:
Augusztinovics Mária, Bálint Mónika, Köllő János és Molnár György.
 Jelentés letöltése

KIER – MTA KTI

Együttműködési megállapodás

Intézetünk együttműködési megállapodást írt alá a Kyoto Universityn működő Institute of Economic Research intézményével; amelyben felek kölcsönösen vállalják többek között a közös kutatásokban való részvételt, tudományos tapasztalat- és információcserét, egymás kutatóinak vendégül látását, pályázati források közösen történő igénylését, valamint szemináriumok, konzultációk és tanácskozások szervezését.

 Együttműködési megállapodás
 KIER honlapja 

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2010

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia a Jánossy Ferenc Szakkollégium (JFSZK) névadója előtt tisztelgő, s minden évben a névadó halálának évfordulója körüli időpontban megszervezett rendezvény. Célja a szakkollégiumi munka bemutatása, továbbá publikációs lehetőséget, szakmai találkozót biztosítani a Szakkollégiumi Mozgalom tagjainak.
Minden évben egy-egy aktuális témát választva igyekszik felhívni annak fontosságára és kérdéseire a közvélemény figyelmét. 2010-ben ez a téma Jánossy Ferenc és munkássága és annak napjainkra vonatkoztatható hatásai köré fonódik.
Mottó: Válság utáni fellendülés – de merre tovább?”

A rendezvény
időpontja: 2010.március 19. péntek 9:00
helyszíne: Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai campus -BMF (1084 Budapest, Tavaszmező utca 14-18. – “G” épület)
 A konferencia honlapja
 Részletes program
Tarján Tamás: “A humán tőke, mint a gazdasági fejlődés valódi hordozója” című előadása a 9:00 – 10:50 közötti Nyitó Plenáris Ülésen hangzik el.

Kitüntetések

A 2010. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából:

Augusztinovics Mária Széchenyi Díj,
Kornai János a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje,
Madarász Aladár a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje,
Muraközy Balázs Márciusi Ifjak Díj állami
kitüntetésben részesült.
Gratulálunk!

Kemény István emlékest

Emlékest a két éve elhunyt szociológus Kemény István tiszteletére.

A rendezvény

időpontja: 2010. március 1-én, hétfőn este 7 órától
helyszíne: DocuArt kocsiszín (Budapest IX., Ráday u. 18 – Erkel u. 15., bejárat az Erkel utca felől, az udvaron keresztül).

Program:
– Rövid összeállítás Kemény Istvánnal készült interjúkból (10’, szerk. Elbert Márta)
– Mit csinálnak a cigánygyerekek?  Dokumentumfilm (46’, rend. Schiffer Pál)
– A vetítést követően  Andor Tamás operatőr, Havas Gábor szociológus és Setét Jenő,  a Roma Polgárjogi Alapítvány munkatársa beszélget Laki Mihály vezetésével.
 Meghívó
 Docuart programajánló

 

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.