Neumann János a tudomány szabadságáról

BlogFöldi Adrienn

“A tudomány szabályozásánál fontos felismerni, hogy a törvényhozó  rendkívül kényes ügyet érint. A szigorú szabályozás, vagy akár csak a szigorú szabályozással való fenyegetés vagy annak előjelei is tökéletesen megállíthatják a tudomány fejlődését abban az országban, ahol ez bekövetkezik. Önmagában is fontos, de nem a legfontosabb az a tény, hogy a szigorú, vagy ésszerűtlen szabályozás visszariaszthat érett tudósokat hivatásuk gyakorlásától, vagy a lelkesedésnek olyan fokán való gyakorlásától, amely szükséges a sikerhez. Még alapvetőbb azonban a következő: az egy-egy tudományos területen megjelenő új tehetségek száma jelentékenyen ingadozik. Csökken vagy nő, reagálva új érdeklődés felbukkanására, a társadalmi értékelés változására, a szóbanforgó vagy szomszédos tudományos vagy alkalmazási területek új fejlődésére és sok más tényezőre. Meggyőződésem, hogy látszólag kicsiny hibák a tudomány “szabályozásában” katasztrofálisan érinthetik a tudósok “újratermelését”.
Tehát hibás törvényhozás ebben a kérdésben komolyan, sőt gyógyíthatatlanul megsebezheti országunk tudományát. Nagy intellektuális értékeket veszíthetünk ezen a módon. Ettől függetlenül, az alaptudományok sérelme az ipari fejlődés jelenlegi fokán rövidesen megfelelő sérelmeket okozna a technikai és azután a gazdasági szférában. Végül, mivel más országokra a hatás nem terjedne ki, mindez komolyan gyengítené a nemzetvédelmet.
Mindezen okok miatt szilárd meggyőződésem, hogy fenn kell tartani és meg kell védeni az alapkutatások természetes működési módját és különösen annak két pillérét: a szabadságot az alapkutatás tárgyának megválasztásában és a szabadságot eredményeinek publikálásában.”

Neumann János:
Válogatott előadások és tanulmányok.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest, 1965, 96-97. o.
Augusztinovics Mária fordítása.

Lásd ehhez még az idézett Neumann-kötetet gondozó
Bródy András gondolatait:
Lassuló idő.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983,
Tudományos közjáték 82-93. o.

Köszönet az ötletadó Somorjai Szabolcsnak (MTA-OSZK).

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.