Hogyan hat a nyugdíjplafon eltörlése?

BlogSimonovits András

Tavaly hallottunk először a havi millió forint fölötti nyugdíjak megjelenéséről. Valóban, a nyugdíjjárulék-alap plafonjának van egy ilyen kellemetlen hatása. Fölvetődik a kérdés: milyen havi bruttó kereset kellett ahhoz, hogy (hiperinfláció nélkül) valakinek milliós nyugdíja legyen? A következőkben egy nagyon egyszerű alsó becsléssel válaszolok erre a kérdésre, majd röviden értékelem a plafon eltörlésének káros hatásait. Az egyszerűség kedvéért eltekintek attól, hogy hazánkban a legtöbb paraméterérték évről évre kiszámíthatatlanul változik. Számítási gyakorlatomban úgy teszek, mintha elhinném, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer több évtizedig fennmaradhat. Nem is az akkori milliót célzom meg, hanem a jelenlegi jövedelemi viszonyok között milliónak megfelelő összeget. 

Becslés

Néhány jelölésre lesz szükségünk: egykulcsos szja-kulcs θ=0,16 (2012–2015 között), munkavállalói tb-járulékkulcs: τ2 =0,17. (Az 2-es alsó index csupán azt nyomatékosítja, hogy van még a munkáltatói tb-járulékkulcs is (τ1 =0,27), de ezzel nem foglalkozom.) 40 évi szolgálati idő után az általános korhatáron nyugdíjba vonuló helyettesítési aránya: β = 0,8. Az egyszerűség kedvéért eltekintünk attól, hogy a plafon relatív (nemzetgazdasági átlagkeresethez viszonyított) értéke 1992 és 2012 között szeszélyesen ingadozott 1,6 és 3 között. Tegyük föl, hogy a magas keresetű dolgozó relatív bruttó keresete mindvégig w volt, és annyi is marad.  Legyen wM = 660 ezer Ft, a járulékalap 2012-es plafonja, a megfelelő vM=(1 – θ – τ2)wM = 442 ezer Ft a nettó kereseti plafon, és bM= β (1– θ – τ2)wM = 354 ezer Ft. Helyenként feltesszük, hogy a dolgozó 1988-ban már dolgozott, és w>wM mindvégig teljesült, és t-ben megy nyugdíjba. Bár 1988 és 1992 között sem volt plafon, de ekkor sokkal nagyobb volt az szja maximális kulcsa és a degresszió, ezért figyelmen kívül hagyjuk. Jó közelítéssel korlátozhatjuk a nyugdíj-degressziót a vM fölötti nettó keresetre, q=0,8 kulccsal. A plafon nélküli évek a magas nyugdíjat a következőképpen módosítják: 

            bt = bM + 0,025[t–2012] ×0,8 × 0,8 (1– θ – τ2) (w–wM).                             

Minél jobban távolodik 2013-tól a nyugdíjba vonulási életkor, annál jobban nő a magas nyugdíj a plafon megszüntetése miatt. Két bruttó bérértékkel számolunk: az első az a szám, amely mellett 2052 végén a friss nyugdíjas éppen eléri az 1 milliós álomhatárt: w1=2,167 M Ft. A második érték az első tízszerese: w2=21,67 M Ft. Az alsó kereset esetén valóban lassú a kitörés: 10 év múlva nyugdíjba vonulók esetén is csak félmilliós a nyugdíj, és még 25 év múlva is „csak” 3/4 millió. A felső kategóriában egészen más a helyzet: már 5 év múlva is másfél milliós nyugdíjasok jelentkeznek, és a folyamat végén, 40 év múlva – 9,4 millió Ft (7. táblázat). 

1. táblázat. Nyugdíjév és szupernyugdíj (millió forint/hó)

Nyugdíj-év (t)

Kereset-1: w1=2,167

Kereset-2: w2=21,67

 

2012

0,354

0,354

 

2017

0,435

1,480

 

2022

0,515

2,606

 

2027

0,596

3,732

 

2032

0,677

4,858

 

2037

0,758

5,985

 

2042

0,838

7,111

 

2047

0,919

8,237

 

2052

1,000

9,363

 

 

Értékelés 

Persze, egyesek vállrángatással elintézik a dolgot: kit érdekel néhány milliomos nyugdíjas a szenzációéhes buta újságírókon kívül? Először is, jelenleg több száz olyan dolgozó van, akinek a havi bruttó bére 20 MFt fölött van; és több ezer olyan dolgozó van, aki 2 MFt fölött keres. Tehát a plafontalanított rendszerben hamarosan több száz, és hosszú távon több ezer nyugdíjmilliomosra számíthatunk. Másodszor, ezek a dolgozók vélhetően jóval tovább élnek, mint az átlag, ezért jóval többet vesznek ki a rendszerből, mint amit befizettek. Harmadszor, egy ilyen rendszer lejáratja a tb-nyugdíj nemes elvét, hiszen felesleges kényszert alkalmaz a nagyon gazdagok teljes keresetére. 

Hogyan lehetne ettől a rendszertől megszabadulni? Be kellene vallani, hogy a 2013-as döntés butaság volt, és 2017-től vissza kellene vonni. Minél tovább húzzák a felelősök a visszavonó döntést, annál nagyobb kár keletkezik. 

Kell-e még valamit tenni? Igen, meg kellene szüntetni a plafon visszaállításával feleslegessé váló degressziót. Jobban oda kellene figyelni, hogy az szja-kulcsok mértéktelen csökkentése tovább növeli a nyugdíjak értékét. Tiszta vizet kellene önteni a pohárba.

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.