A részmunkaidő alkalmazása és a vállalati nagyság közötti kapcsolat

BlogSeres Antal

Kutatásom alapján legális vállalkozás és legális foglalkoztatás esetén a részmunkaidős foglalkoztatás alkalmazásának mértéke összefüggésben van a vállalati méretekkel.

Nagyobb arányú, illetve tömeges alkalmazásra elsősorban a nagyobb vállalatoknál van lehetőség. Ennek két oka van.

Az egyik az, hogy ahogy nő egy-egy gazdasági egység mérete, azzal párhuzamosan növekvő mértékben elkülönítik egymástól a különböző dolgozói munkacsoportok területeit. Ennek során a vállalatok kihasználják azt a költségmegtakarító lehetőséget, hogy kombinálják a rutinfeladatok végzését és a speciális ismereteket igénylő munkát. Minél nagyobb egy-egy gazdasági egység, annál nagyobb lehetőség van szétválasztani a feladatokat olyan részműveletekre, amelyek elvégzéséhez nem kell szakképzettség, és így figyelemre méltó megtakarítás érhető el a munkabér költségekben. Ezzel párhuzamosan a vállalatok – főként a szolgáltatási szektorban – igyekeznek a munkaidőt rugalmassá tenni, hozzáigazítani a gazdasági tevékenység (például az értékesítés) hullámzásához. A munkafeladatok funkcionális differenciálódása és a munkaidő rugalmassá tevése szoros kapcsolatban van a vállalati foglakoztatás szerkezetének változásával: lehetővé teszi a részmunkaidő arányának növelését a teljes munkaidős foglalkoztatás rovására.

A másik ok az, hogy a részmunkaidő nagyobb arányú alkalmazására csak korszerű műszaki-technikai rendszer alkalmazása esetén van lehetőség, mert ez által a munkafeladatok funkcionális differenciálódása további dinamikus erőre tesz szert. Ennek feltételei is elsősorban a nagyobb vállatoknál vannak  meg.

A legális kisvállalati, illetve mikro-vállalati szférában viszonylag kisebb arányban és kisebb vállalati körben vannak meg a munkafeladatok funkcionális differenciálásnak és a korszerű műszaki-technikai rendszer alkalmazásának feltételei. De ahol ezek a feltételek megvannak, ott kis vállalati méret esetén is nagyobb mértékű lehet az alkalmazás.

A teljes cikk, amely az itt ismertetett megállapítások alapját képező felmérést is ismerteti, a Munkaügyi Szemle 2013/III. számában olvasható: http://www.munkaugyiszemle.hu/reszmunkaido-es-vallalati-nagysag-kozotti-kapcsolat-egy-hazai-felmeres-alapjan

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.