Álláshirdetés – projekt asszisztensi munkakör betöltésére

Pályázati felhívás projekt asszisztensi munkakör betöltésére

a KRTK Közgazdaságtudományi Intézetében

(KRTK KTI-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű 3 hónap próbaidővel, legkorábban 2022. szeptember 1-től

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: KRTK KTI, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A KRTK KTI igazgató vezetői munkájának támogatása;
 • a kutatói pályázati anyagok előkészítése
 • a pályázati teljesítéssel kapcsolatos adminisztratív ügyintézés
 • a pályázati beszámolók ügyintézése
 • közreműködés az intézet által online, hibrid és személyes jelenléttel rendezett hazai és nemzetközi tudományos konferenciák és rendezvények előkészítésében és megvalósításában
 • határidős feladatok nyilvántartása
 • intézeti weblapok/facebook oldal karbantartása

Bérezés és juttatások:

A jogviszonyt a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és a KFI tv. mindenkor hatályos rendelkezései határozzák meg.

Pályázati feltételek:

 • Legalább középfokú végzettség;
 • Az angol nyelv középfokú ismerete;
 • MS Excel magas szintű ismerete;
 • Közös munkát támogató platformok (pl. MS Sharepoint; Google Drive) ismerete;
 • Felhasználói szintű, a munkakör betöltéséhez szükséges számítógépes ismeretek;
 • Online kommunikációs (pl. MS Teams, Zoom, Meet) felületek ismerete;
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség;
 • Angol nyelv felsőfokú ismerete;
 • További nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Végzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata
 • egy referencia személy nevének és elérhetőségének megadása
 • Eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése;
 • A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának megjelölése;
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény (továbbiakban: Mt.) 5/A. 10 § (1) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat;
 • A pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a kti.titkarsag@krtk.hu email címen

keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat a KTI vezetősége véleményezi. A  kiválasztásra  kerülő  pályázókat a KTI igazgatója által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt. A pályázók elektronikus úton kerülnek értesítésre.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, de nem

hamarabb, mint 2022. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Mónika tudományos titkár nyújt, a balla.monika@krtk.hu címen.

 

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.