Relatedness

Magyarországi iparágak kinyilvánított közelségi és szakértelmi közelségi kapcsolathálói

A számítás módjának leírása megtalálható:

 • Lőrincz László – Kiss Károly Miklós – Elekes Zoltán – Csáfordi Zsolt – Lengyel Balázs (2018): Az iparágak közti hasonlóság mérésének hálózati módszerei és relevanciájuk a gazdaságfejlesztésben.
  • 1. fejezet: A szakértelmi közelségi módszer
  • 2. fejezet: Kinyilvánított technológiai közelség módszer

Az adatok oktatási és kutatási célra szabadon használhatók a fenti cikk forrásként való feltüntetésével.

Adatleírás:

RR.csv

 • A kinyilvánított technológiai közelség értékei Magyarországra négyjegyű TEÁOR 2008 iparágpárok között, 2003-2012.
 • Változók:
  • nace_from, nace_to: négyjegyű TEÁOR 2008 iparágak. Csak az ipari szektor (05-35 ágazatok)
  • RR2003 … RR2012 az adott évre számított kinyilvánított technológiai közelség érték
  • mean_RR: a technológiai közelség átlagos értéke (az egyes évek egyszerű számtani átlaga)

SR_yearly.csv

 • Adatok frissítve 2018.12.04
 • A szakértelmi közelség értékei Magyarországra négyjegyű TEÁOR 2008 iparágpárok között, 2004-2011, évente, szakképzett dolgozók mobilitása alapján.
 • Irányítatlan hálózat
 • Változók:
  • Source08, Target08: négyjegyű TEÁOR 2008 iparágak, összes ágazat
  • SR az adott évre számított szakértelmi közelség érték
  • lab_flo_ind: munkaerő-áramlás a két ágazat között

SR_avg.csv

 • Adatok frissítve 2018.12.04
 • A szakértelmi közelség értékei Magyarországra négyjegyű TEÁOR 2008 iparágpárok között, 2004-2011 aggregált adatok, szakképzett dolgozók mobilitása alapján.
 • Irányítatlan hálózat
 • Változók:
  • Source08, Target08: négyjegyű TEÁOR 2008 iparágak, összes ágazat
  • SRpool_segm123: szakértelmi közelség a két iparág között a 2004-2011 közötti időszakban átlagosan. Az érték nem az egyes évek értékeinek számtani átlaga, hanem a számítás során használt

képlet a teljes időszak összegzett munkaerőáramlási adatai alapján lett számítva.

Az adatok forrása:

A kinyilvánított technológiai közelség adatait a Központi Statisztikai Hivatal kutatószobájában hozzáférhető „ipari termelés és értékesítés” adatok alapján számítottuk.

A szakértelmi közelség adatokat az MTA KRTK Adatbankájának „Államigazgatási Adatgyűjtés” összekapcsolt adatbázisának felhasználásával számítottuk.

Revealed Relatedness and Skill-Relatedness networks of Hungary

Description of the methodology used for the calculations can be found

 • for Skill-Relatedness:

Csáfordi, Z., Lőrincz, L., Lengyel, B., & Kiss, K. M. (2016). Productivity spillovers through labor flows. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2016. 35 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP-2016/10.)

 • for Revealed Relatedness:

Csáfordi, Z., Lőrincz, L., Lengyel, B., & Kiss, K. M. (forthcoming). Productivity spillovers through labor flows:  productivity gap, multinational experience and industry relatedness

The Jornal of Technology Transferpp 1–36

The matrices are free to be used for education and research purposes upon referring to the above sources.

Description of the files:

RR.csv

 • Revealed relatedness measures between pairs of 4-digit NACE Rev.2 industries in Hungary for the period of 2003-2012
 • Variables:
  • nace_from, nace_to: 4-digit NACE Rev.2 industries. Only the industrial sectors (NACE: 05-35)
  • RR2003 … RR2012 Revealed relatedness values for the respective year
  • mean_RR: Average value of the Revealed relatedness measure (simple arithmetic average over the years)

SR_yearly.csv

 • updated on 04/12/18
 • Skill-relatedness measures between pairs of 4-digit NACE Rev.2 industries in Hungary for the period of 2004-2011 on yearly bases, based on labor mobility of skilled workers
 • undirected network
 • Variables:
  • Source08, Target08: 4-digit NACE Rev.2 industries, all sectors
  • lab_flo_ind: Labor flow between the industries
  • SR Skill-relatedness values for the respective year

SR_avg.csv

 • updated on 04/12/18
 • Skill-relatedness measures between pairs of 4-digit NACE Rev.2 industries in Hungary. Pooled values for the period of 2004-2011, based on mobility of skilled labor.
 • undirected network
 • Variables:
  • Source08, Target08: 4-digit NACE Rev.2 industries, all sectors
  • SRpool_segm123: Skill-relatedness values, pooled for the period of 2004-2012. The values are not the arithmetic averages of the yearly values, but the formula

is calculated from the total labor flows of the 2004-2012 period.

Data used for the calculations:

The Revealed Relatedness measures are used form the Hungarian Prodcom database, using the research room of the Central Statistical Office of Hungary.

The Skill-relatedness measures were calculated using the „Hungarian administrative data integration database” of the Databank of the Centre for Regional and Economic Studies, Hungarian Academy of Sciences.


 

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.