2010

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET - REVIEW AND ANALYSIS 2010 Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Álmos

The series of our labour market yearbooks was launched with the goal of reviewing the main developments in the Hungarian labour market annually, and of giving an in-depth analysis of selected issues. In this volume the first part gives an overview of the labour market impact of the first year of the economic crisis, and the policy response to it. The second part analyzes characteristics of labour market discrimination and segregation. The introductory chapter of this section summarizes the different types of observable statistical differences between groups present in the labour market, introduces the standard economic models of labour market discrimination, and discusses non-discriminatory phenomena which may also lead to the observed between-group differences. The third part describes the legal and institutional environment of the Hungarian labour market in 2008-2009. The closing part presents a comprehensive collection of statistical data on labour related issues.

Kiadvány letöltése (pdf)

Activity, Incomes and Social Welfare - A Comparison across Four New EU Member States

Aktivitás, jövedelmek és társadalmi jólét – Négy új EU tagállam összevetése (angol nyelvű kiadvány)

A könyv fő célja az EU új tagállamai közül négyben (Bulgária, Magyarország, Románia és Szlovénia) a korai kilencvenes évek óta lezajlott társadalmi-gazdasági változásoknak a bemutatása és számszerűsítése.
A széleskörű társadalmi-gazdasági változások közül a kötet kiemelt részletességgel foglalkozik a szociálpolitikában bekövetkezett nagy változások hatásaival, a gazdasági aktivitásban, a foglalkoztatásban, az iskolai végzettségben, a háztartások jövedelmi szintjében, a háztartások közötti jövedelmi egylőtlenségben, valamint a jövedelmi szegénység kockázatában bekövetkezett változásokkal. A bemutatott kutatás értéke nem csak abban mutatkozik meg, hogy előnyös módon ötvözi az aggregált és a mikorszintű adatok használatát, hanem módszertani egységességében is. Az egyes országtanulmányok közös módszertani alapjait a technikai kérdéseket tárgyaló melléklet részletesen ismerteti.
A kötetet megalapozó kutatást – az EU “Competitive Pressure and its Social Consequences in EU Member States and in Associated Countries”
(A verseny-nyomás és annak társadalmi következményei EU-tagállamokban és társult országokban) című programja keretében – az MTA Közgazdaságtudományi Intézete koordinálta, Halpern László vezetésével  (http://econ.core.hu/comppress/). A kiadvány kizárólag angol nyelven jelent meg.

 

The book’s main aim is to describe and quantify the large socioeconomic changes which have occurred in four new Member States of the European Union (Bulgaria, Hungary, Romania and Slovenia), since the early 1990s. Within the broad frame of socioeconomic change, a number of topics were explored in greater detail: the impact of large changes in social policy, changes in activity, occupational status and educational attainment, household income sources and income inequality, and risk of income poverty.
The value of this research lies not only in its “blend” of aggregate statistical data and micro-data, but also in its methodological coherency. The country chapters are based on common methodological guidelines, which are thoroughly explained in the Technical Annex.
The book relies on research supported by the project “Competitive Pressure and its Social Consequences in EU Member States and in Associated Countries”” coordinated by the Institute of Economics HAS , project manager László Halpern. (http://econ.core.hu/comppress/).

Tartalom

Tartalom (A tartalom tájékoztatást szolgál, a kiadvány angol nyelven jelent meg.)

Bevezetés
Michael F. Förster

1. fejezet
A változó tájkép: demográfia és aktivitás
Manuela Sofia Stănculescu
2. fejezet
A háztartási jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: összehasonlító áttekintés
Tine Stanovnik / Nataša Kump

3. fejezet
A tranzíció folyamata és a jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: Bulgária esete
Silviya Nikolova

4. fejezet
A jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: Magyarország esete
György Molnár / Viktoria Galla

5. fejezet
A tranzíció folyamata és a jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: Románia esete Manuela Sofia Stănculescu / Lucian Pop

6. fejezet
A tranzíció folyamata és a jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: Szlovénia esete Tine Stanovnik / Mitja Čok

Technikai Függelék

A könyv online megvásárolható az Ashgate honlapján.

Private Equity in Cee: The Development of Venture Capital and Private Equity Industry in Central and Eastern Europe Karsai Judit

A régiós kockázatitőke-befektetések öt évig tartó aranykora 2008 őszén véget ért. A régió átmeneti felértékelődésének a globális pénzügyi válság vetett véget. Mivel a közelmúltban a régióbeli befektetésekre összegyűjtött rendkívül nagy összegű tőke egy jelentős részét a kockázatitőke-alapok várhatóan még be fogják fektetni, a régióban a következő egy-két évben még nem várható a kockázatitőke-finanszírozásnak a fejlett piacokhoz hasonló mértékű drasztikus visszaesése. Az elemzés Közép- és Kelet-Európa kockázatitőke-finanszírozásának várható fejleményeit a régióban az elmúlt években érvényesült tendenciák ismeretében kísérli meg előrejelezni. Ehhez áttekinti a befektetésekhez rendelkezésre bocsátott tőke volumenében és forrásának szerkezetében bekövetkezett változásokat, valamint a tényleges befektetések földrajzi és szektorális alakulásának tendenciáit. Táblázatokba foglalva részletezi az egyes régiós alapok forrásait, kezelt tőkéjét illetve fontosabb befektetéseit, számos példán keresztül mutatva be a befektetők által alkalmazott vállalati szintű stratégiákat. Ugyancsak vállalati példákkal illusztrálva elemzi a régiós alapok befektetéseiből történő kilépések módszerét és hozamát. A régióbeli kockázatitőke-piacot nemzetközi keretbe ágyazó elemzés az amerikai jelzálogpiaci válság nyomán bekövetkezett pénzügyi válság és recesszió régióra gyakorolt várható hatásainak mérlegelésével zárul.

Tartalom

CONTENTS

INTRODUCTION
1. The development of the venture capital and private equity (VC&PE) industry in the CEE REGION
2. The source and volume of VC&PE available for investments in the CEE region
3. The value of VC&PE invested in the CEE region
4. The function of VC&PE invested in the CEE region
5. Sector activity of VC&PE investments in the CEE region
6. VC&PE investments in the CEE region’s companies
7. Divestment of VC&PE investments from companies in the CEE region
8. The prospects for VC&PE investments in the CEE region
APPENDICES
References

VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010
A könyv megrendelhető az Amazon honlapjáról.

2011

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.