Agglomeráció és társadalmi kapcsolathálózatok

Kutatócsoport-vezető

Kutatók

Közreműködők

Kovács Ádám (kutatási asszisztens)

Széll Michael

Jutta Sehic (Andrássy Egyetem)

Páger Balázs (KRTK RKI)

Barcsa Bianka (kutatási assisztens)

Kutatási terület leírása

A globális népesség egyre inkább városokban tömörül, ami az új problémák megjelenése mellett a gazdasági- és technológiai fejlődést is nagymértékben segíti. A közgazdaságtan érvelése szerint ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a sűrű városi környezetben könnyebben tanulnak egymástól a cégek és a munkavállalók, mint a gyéren lakott területeken. E tanulási folyamatok megértésének alapvető eszközei a kapcsolathálózatok, ugyanakkor nagyon keveset tudunk a városokban lévő hálózatokról. Az „Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok” kutatócsoport fő kérdése, hogyan befolyásolják a városi előnyök kialakulását a kapcsolathálózatok szerkezeti jellemzői és a hálózatokkal megragadható interakciók.

Az Agglomerációs csoportban a közgazdaság- és regionális tudományi érdeklődést kívánjuk ötvözni a társadalomtudományok egyéb területeivel, illetve a hálózattudomány és számítógépes társadalomtudomány módszereivel. Ennek megfelelően interdiszciplináris módon közelítjük a fenti kérdéseket, és a munkáinkban vegyítjük a kutatóink közgazdaságtan, földrajz, szociológia és fizika diszciplínákban szerzett tapasztalatait.

A kutatásban komplex társadalmi- és együttműködési hálózatokat elemzünk, nagyméretű adatbázisokat használva. Ezek az adatok a kapcsolathálózatok regionális fejlődésben betöltött rövid-, közép- és hosszú távú szerepének feltárására adnak lehetőséget.

Kutatási tematika

  1. Vállalatok közötti kommunikáció

A vizsgálat során telekommunikációs adatok segítségével, úttörő módon tárjuk fel a vállalatok közötti kapcsolathálózatok szerkezetét. Ez a kutatás új betekintést nyújt majd többek között a vállalaton vagy iparágon belüli és vállalatok vagy iparágak határain átívelő kommunikáció jellemzőibe, illetve a regionális egyenlőtlenségek és kapcsolathálózatok közötti összefüggésekbe.

  1. Munkatársi kapcsolatok és teljesítmény

A kutatásban munkatársi kapcsolathálózatokat elemzünk, amiket saját kérdőíves felmérések eredményeit felhasználva generálunk adminisztratív adatbázisokból. Ebben a projektben a kapcsolathálózatok szerkezetével magyarázzuk a vállalatok és iparágak teljesítményét, azt feltételezve, hogy a munkatársi kapcsolathálózatban zajló tanulási folyamatok lecsapódnak a vállalatok tevékenységében is.

  1. Technológia diffúzió

A vizsgálatban szabadalmi adatokat használunk, és a feltalálók, illetve innovatív cégek közötti együttműködéseket vizsgáljuk. A projekt célja azt megérteni, hogy az együttműködések miként hatottak az innováció térbeli koncentráltságára, bizonyos technológiák térbeli terjedésére, illetve régiók adott technológiában való kiemelkedésére.

További információk

Válogatott publikációk

Juhász, S, Lengyel, B. (2017) Creation and persistence of ties in cluster knowledge networks. Journal of Economic Geography. DOI: 10.1093/jeg/lbx039

Koren, M, Tenreyro, S. (2013) Technological Diversification. American Economic Review 103(1), 378-414.

Lengyel, B, Eriksson R. (2017) Co-worker networks, labour mobility and productivity growth in regions. Journal of Economic Geography 17(3), 635-660.

Lengyel, B, Varga, A, Ságvári, B, Jakobi, Á, Kertész, J. (2015) Geographies of an online social network. PLoS ONE 10, 9, e0137248.

Santi, P, Resta, G, Szell, M, Sobolevsky, S, Strogatz, S, Ratti, C. (2014) Quantifying the benefits of vehicle pooling with shareability networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 111(37), 13290-13294.

Szell, M, Lambiotte, R, Thurner, S. (2010) Multirelational organization of large-scale social networks in an online world. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 107(31), 13636-13641.

Egyéb adatok

Finanszírozás

Lendület program

Időtartam: 2017-2022

Témavezető: Lengyel Balázs

 

Partnerek

Department of Geography and Economic History, Umea University, Svédország

Human Mobility and Networks Lab, MIT, USA

Spatial Dynamics Lab, University College Dublin, Írország

 

http://anet.krtk.mta.hu/

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.