Keller Tamás

tudományos főmunkatárs

Keller Tamás

tudományos főmunkatárs

Elérhetőség

Kutatócsoport

Oktatás-gazdaságtan és Munkapiac

Publikációs lista

Rövid szakmai életrajz

Keller Tamás PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg 2010-ben szociológiából. A TÁRKI tudományos munkatársa volt, majd Alexander von Humboldt posztdoktori ösztöndíjasként előbb a berlini Freie Universität Public Economics tanszékén, ezt követően pedig a WZB Berlin Social Science Center-ben dolgozott kutatóként. A CEU Institute for Advanced Study ösztöndíjasaként tért vissza Magyarországra. Jelenleg a Társadalomtudományi Központ (TK) Center for Educational and Network Studies teljes állású és a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaság-tudományi Intézetének fél állású tudományos főmunkatársa. Kutatási témája az oktatási egyenlőtlenségek mozgatórugóinak feltárása, különös tekintettel a családi háttér, a kortárs csoportok, valamint a nem-kognitív készségek hatására. Ebben a témában jelenleg számos nagymintás, előregisztrált terepkísérletet végez.

Curriculum Vitae

Google Scholar

Scopus

ResearchGate

Academia.edu

ORCID

Publons

Vissza a Kutatók oldalra

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.