Halpern László

nyugdíjas tudományos tanácsadó

Halpern László

nyugdíjas tudományos tanácsadó

Elérhetőség

Kutatócsoport

Növekedés és versenyképesség

Publikációs lista

Rövid szakmai életrajz

Halpern László a KRTK Köz­gazdaság-tudományi Intézet tudományos tanácsadója, az MTA doktora. Korábban az MTA KRTK KTI igazgatója volt. Tagja volt a cseh jegybank tudományos tanácsadó testületének 2004 és 2010 között. Taní­tott a Lille-i Egyetemen, a párizsi Sorbonne Egye­temen, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye­temen, a Rajk László Szak­kol­légiumban, a Széchenyi István Szak­kol­légiumban, a Láthatatlan Kol­lé­giumban, az Erasmus Kollé­gi­um­ban és a Közép-euró­pai Egyete­men. A londoni Centre for Economic Policy Research tu­dományos munkatársa. Rendszeresen publikál az árfolyamelmélet, az árfo­lyam­poli­tika, a gazda­ság­poli­ti­ka, a vállalati visel­kedés és a külke­res­­kedelem témakörökben.

Önéletrajz

Publikációk

Vissza a Kutatók oldalra

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.