A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont pályázatot hirdet tudományos munkatárs kutatói munkakörök betöltésére a Közgazdaság-tudományi Intézetben.

 

                      A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézet

tudományos kutatói

munkakörök betöltésére.

A munkakörök tudományos segédmunkatársi, tudományos munkatársi és tudományos főmunkatársi besorolással érhetőek el.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Két éves határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, legkorábban 2020. november 15-i kezdéssel, megegyezés szerint. 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097, Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázó az Intézet jelenlegi kutatási irányaiba illeszkedő kutatásokat kell, hogy végezzen, a következő területek valamelyikében: agglomeráció és társadalmi kapcsolathálózatok, agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés, egészség és társadalom, játékelmélet, közösségi gazdaságtan és közpolitikák, mechanizmustervezés, növekedés és versenyképesség, oktatás-gazdaságtan és munkapiac, piac-vállalatelméleti és ágazati/vállalati empirikus kutatások. Az Intézeti kutatások jelentős mértékben támaszkodnak közgazdasági elméletekre és empirikus elemzésekre, így a pályázótól elméleti összefüggéseinek ismeretét, és empirikus elemzési készséget várunk. A nyertes pályázótól elvárjuk, hogy a közgazdaságtan területén kutatási terveket dolgozzon ki, hazai illetve nemzetközi folyóiratokban publikáljon, hazai illetve nemzetközi kutatási együttműködéseket kezdeményezzen, valamint aktív közreműködője illetve kezdeményezője legyen kutatói pályázatok összeállításának.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Legalább felsőfokú MA/MSc végzettség társadalomtudományok területén, tudományos segédmunkatársi besorolás esetén
 • PhD vagy ezzel egyenértékű fokozat társadalomtudományok területén, tudományos munkatársi vagy főmunkatársi besorolás esetén
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű, a munkakör betöltéséhez szükséges számítógépes ismeretek
 • Legalább 3 éves tudományos oktatói, kutatói szakmai tapasztalat, tudományos munkatársi vagy főmunkatársi besorolás esetén
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Külföldön végzett kutatási illetve oktatási tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Publikációs lista, benne legalább egy mű megjelölése (illetve csatolása, ha nem érhető el nyilvános adatbázisokból),
 • Egy oldal terjedelmű kutatási koncepció,
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladószelvény,
 • A Kjt. 20/A. § (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, de nem hamarabb, mint 2020. november 15.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Mónika nyújt, a kti.titkarsag@krtk.mta.hu címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Balla Mónika részére a kti.titkarsag@krtk.mta.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pozíciót: tudományos kutató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az igazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 15.

Adatvédelem:

Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelését a pályázatot kiíró weboldalán (www.krtk.mta.hu) az Adatvédelem menüpont alatt található tájékoztató tartalmazza.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet

A pályázati kiírás tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Felhasználási feltételek
Impresszum
Intézményünk országos ésnemzetközi hálózati kapcsolatátaz NIIF program biztosítja
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
© Copyright 2020. Minden jog fenntartva.